viernes, 8 de junio de 2007

PLEKTI (trenzar, entrecruzar, entrelazar )

1. Kunigi plurajn fadenformajn objektojn, multfoje kaj regule interkrucigante ilin/ Juntar varios objets en forma de hilos, muchas veces y regularmente entrelazandolas.
  • Mi ĉiutage plektas harojn de mia filino. / Todos los días trenzo los cabellos de mia hija
  • Ŝi enplektis perlojn en siajn harojn. / Ella entrelazó perlas en sus cabellos.
  • Ni interplektis la manojn kaj komencis preĝi. / Entrecruzamos las manos y comenzamos a rezar.
  • Li ĉirkaŭplektis ŝin per siaj brakoj. / Él la entrecruzó con sus brazos
  • Ĉiuj laŭdis ŝian belegan harplektaĵon. / Todos alabamos su bellísima cabellera entrelazada.
  • Liaj paroloj estis traplektitaj per diversaj citaĵoj. / Sus palabras fueron entrecruzadas con diversas citas.
2. Elfari objekton, multfoje krucigante fadenojn, ŝnurojn kaj simile unu kun la alia:/ Construir un objeto cruzando hilos, cuerdas y similares uno con el otro.
  • La araneo plektas reton. / La araña trenza una red.
  • Ĝi konsistas el plekto da ŝnuroj. / Ello consiste en un entrelazado de cuerdas.
  • Ni malplektis la intrigon. / Nosotros desentrelazamos la intriga.