sábado, 16 de febrero de 2013

MALICA (Malvado, perverso; malicioso)

1. Konscie malbonfarema kontraŭ aliaj, deziranta malutilon kaj malfeliĉon al la aliaj: /Quien conscientemente actúa mal contra otros, deseando inutilizar o hacer infelices a los demás:
 • Ŝia koro estas malica. /El corazón de ella es perverso.
 • Li ĝojis pri mia malfeliĉo kaj ridis malice. /Él se alegraba de mi infelicidad y se reía maliciosamente.
 • Hej, maliceta infano, ĉesu mokpetoli! / ¡Ey, pequeño perverso, deja de burlarte!
 • Kiu intencas fari malbonon, tiun oni nomas maliculo. /A quien tiene la intención de hacer lo malo, se le llama malicioso.
2. Farata kun deziro malutili al iu, malfeliĉigi iun: /Hecho con el deseo de causar inutilidad a alguien, hacer que alguien se sienta infeliz:
 • Ni eksciis pri viaj malicaj intencoj. /Nosotro supimos de tus perversas intenciones.
 • Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon. /Quien tiene un propósito malicioso, a menudo pierde su propia piel.
 • Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj. /No existe juventud sin caprichos, ni vejez sin malicias.
 • Ĉiuj intrigoj kaj malicaĵoj estis forgesitaj. /Todas las intrigas y maldades fueron olvidadas.

MORO (Costumbre)

Ĝenerala vivmaniero kaj kutima konduto de iu homgrupo (popolo, gento, klaso kaj aliaj): /Modo general de vivir y conducta acostumbrada de algún grupo humano (pueblo, gente, clase y otros):
 • Geedziĝaj moroj en nia lando estas tre interesaj. /Las costumbres matrimoniales en nuestro país son muy interesantes.
 • Aliaj tempoj, aliaj moroj. /Otros tiempos, otras costumbres.
 • Leĝo malaperas, moro daŭras. /La ley desaparece, la costumbre perdura.
 • Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore. /Ama a tu mujer desde lo profundo del corazón, pero manténla bien acostumbrada.
 • Li estas severmora homo. /Él es un hombre de costumbres severas.
 • Moristo observas kaj priskribas la morojn tiaj, kiaj ili estas. /Un costumbrista observa y describe las costumbres como son.
 • Mi legis primoran romanon. /Leí una novela costumbrista.

miércoles, 13 de febrero de 2013

KATENO (Cadena)

1. Fortika ĉeno, uzata por ligi malliberulojn kaj malhelpi ilin forkuri: /Cadena recia, usada para amarrar reos e impedir su huida:
 • Ili vidis la malbonan homon en la katenoj. /Ellos vieron al hombre malo en las cadenas.
 • Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon. /O un cargo ministerial, o la cadena del condenado.
 • Ni alkatenis la hundon al la pordo. /Encadenamos al perro a la puerta.
 • La krimulo estis katenita per mankateno. /El criminal fue encadenado con esposas.
 • Li malkatenis la sklavon. /Él desencadenó al esclavo.
2. Tio, kio malhelpas agadi, forkuri ktp: /Aquello que impide actuar, huir, etc. :
 • Ni havas katenojn sur la piedoj (ni ne rajtas forlasi nian laboron). /Tenemos cadenas en los pies (no se nos permite abandonar nuestro trabajo)
 • Kiu donacon prenas, tiu sin katenas. /Quien toma un regalo, se encadena.
 • Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo. /Un casamiento demasiado rápido - encadenado para siempre.
 • Tio danĝere enkatenigas la lingvon! / ¡Eso encadena peligrosamente la lengua!

martes, 12 de febrero de 2013

BULTENO (Boletín)

Perioda, ne ĉiam regule aperanta informilo de ŝtato, de societo, de fakuloj ks: /Informativo de estado, de sociedad, de expertos, etc.: que aparece de modo periódico, no siempre con regularidad:
 • Kiam aperis la unua elektronika bulteno pri Esperanto? / ¿Cuándo apareció el primer boletín electrónico sobre Esperanto?
 • La ĉi-jara bulteno pri la procesoj montras grandajn ŝanĝojn. /El boletín de este año, sobre los procesos muestra grandes cambios.
 • Mi eksciis de meteologia bulteno, ke morgaŭ pluvos. /Por el boletín meteorológico, supe que mañana lloverá.
 • Bultenejo estas komputila sistemo, al kiu uzantoj konektiĝas por legi informojn kaj lasi mesaĝojn. /Un pequeño boletín es un sistema computacional, al que los usuarios se conectan para leer informaciones y dejar mensajes.

lunes, 11 de febrero de 2013

PROCESO (Proceso)

1. Juĝafero, jure submetita al tribunalo: /Asunto judicial, sometido jurídicamente al tribunal:
 • Ni gajnis la proceson. /Nosotros ganamos el proceso.
 • Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso. /Comenzado el proceso, el dinero fluye sin cesar.
 • Ŝi procesos kontraŭ li pri kompenso de la perdoj. /Ella procesará contra él, por una compensación de las pérdidas.
 • Li havas monon kaj estas procesema, pro tio li ne timas procesi. /Él tiene dinero y es aficionado a procesar, por eso no teme procesar)
2. Procezo: /Proceso (desarrollo):
 •  Tiu proceso de unuformiĝado iros en la lingvo internacia multe pli rapide. /Ese proceso de uniformado irá en la lengua internacional mucho más rápido.

domingo, 10 de febrero de 2013

ESTABLI (Establecer)

Fondi kaj aranĝi organizaĵon por ke ĝi povu funkcii kaj daŭri: /Fundar y disponer una organización para que pueda funcionar y continuar:
 • Ni decidis establi la firmaon. /Decidimos establecer la firma.
 • Ĉu vi akceptos min en vian establon kiel sekretarion? / ¿Me aceptarás en tu establecimiento como secretario?
 • Kie estas la establejo de via funkcianta organizaĵo? / ¿Dónde está la instalación en que funciona tu organización?
 • Rapide establiĝis preskaŭ totala tutmondiĝo de la ekonomio. /Casi la totalidad de la economía a nivel mundial se estableció rápidamente.