miércoles, 17 de diciembre de 2008

TIKLI (hacer cosquillas, cosquillearse )

1. Per delikataj kaj ripetaj ektuŝoj de iuj partoj de la korpo kaŭzi sensaĵon, kiu estigas konvulsian ridon / por medio de tocasiones delicadas y repetidas en algunas partes del cuerpo, causar sensaciones que provocan convulsiones de risas
 • Patrino tiklis sian bebon per plumo. ( la madre hizo cosquillas a su bebé con una pluma)
 • Mi estas tre tikliĝema (tuŝotima). ( soy muy cosquilloso )
2. Agrable eksciti / exitar agradablemente
 • Tiu muziko agrable tiklas la orelojn. ( esa música exita agradablemente mis orejas)
 • Ŝi ofte eksentas tiklon memorante liajn karesojn. ( Amenudo ella siente exitación recordandos las caricias de él )
 • Mi ne scias, kiel solvi tiun tiklan aferon. ( No sé como resolver ese asunto importante)
 • Se vi sentas tikladon en la gorĝo, povas esti, ke vi malsaniĝos. ( Si sientes cosquillas en la garganta, puede ser que estés por enfermarte )

SOIFI ( tener sed, estar sediento)

1. Senti bezonon trinki / sentir necesidad de beber
 • Multaj homoj en Afriko suferas pro soifo. / muchos hombres en África sufren por la sed
 • Mi sukcesis kvietigi la soifon per akvo de fonto. / Pude aquietar la sed con agua de la fuente
 • Vi estas laca, soifa kaj malsata, do vi manĝu, trinku kaj ripozu. / Estás cansado, sediento y hambriento, entonces come, bebe y descansa.
 • Oni konsilas trinki akvon por sensoifigi sin. /Se aconseja beber agua para dejar de estar sediento.
2. Forte deziri / desear fuertemente, ansiar
 • Ili soifis venĝon al siaj malamikoj. / Ansío venganza contra mis enemigos
 • Li estis soifanta al libero / Está deseando fuertemente la libertad

STAGNI ( estancarse, atascarse )

1. Restadi senmova / permanecer inmóvil
 • Stagnanta akvo. / agua estancada
2. Restadi senmova, senaga, malaktiva / permanecer inmóvil, sin acción, inactivo
 • La komerco stagnas / el comercio se estanca
 • Ĉu la movado progresas aŭ stagnas? / Progresa o se estanca el movimiento?
 • Dum lastaj jardekoj la nombro de la naskiĝoj stagnas. / Durante los últimas décadas el número de nacimientos se estanca.