domingo, 25 de mayo de 2008

EKSCITI ( excitar )

1. Igi tre intensa la funkcion de iu korpa organo aŭ ian korpan senton:
 • Tiu odoro ekscitas la apetiton.
 • La ekscito kaŭzas iriton en la organo.
 • Mi devas fari ekscitajn ekzercojn por mia koro.
 • La kuracisto malpermesis al vi uzi ekscitaĵojn!
2. Igi eksterkutime forta ian movon de la animo:
 • Li tre ofte rigardas al aliaj knabinoj kaj tio ekscitas mian envion.
 • Vi ekscitiĝas ĉe la plej malgranda bagatelo!
 • Mia karaktero ne estas ekscitebla.
 • Granda eksciteco skuis la tutan urbon.
3. Igi pli intensa la aktivecon de io:
 • Ni ne povis eksciti la fajron, ĉar pluvis.
 • Blovekscitado ruĝigis mian vizaĝon.

KREVI ( estallar, reventar)

1. Subite rompiĝi pro interna tro granda premforto:
 • La balono krevis.
 • De tro multa scio krevas la kranio.
 • Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
2. Fendiĝi pro malvarmo, sekeco ktp:
 • La falinta taso krevis.
 • Mi hazarde krevigis la vazon de mia patrino.
 • Ekstere estis kreviga malvarmo, pro tio ĉiuj restis hejme.
 • Miaj manoj doloras pro haŭtaj krev(aĵ)oj sur ili.

FENDI ( hender, rajar )

1. Dividi malmolan materion laŭ ĝia longeco:
 • Vi fendis mian koron!
 • Mi iros al dentisto, ĉar en mia dento estas fendeto.
 • Li tranĉis la panon kaj enfendis la tablon.
 • Ĉi tie vi povas vidi la fendadon de molekulo.
 • La konstruaĵo komencis fendiĝi.
2. Dividi la partojn de amaso, ĝin rapide trairante:
 • La ŝipo fendas la ondojn.
 • Estas fendo inter ambaŭ sistemoj.
 • La disfendo en partio okazis pro malsamaj opinioj.

KONFITI ( confitar)

Prepari fruktojn, pli-malpli longe restigante ilin en densa suker-siropo, kiu ilin penetras kaj konservas:
 • Mia patrino aĉetis fragojn kaj konfitis ilin.
 • Mi tre ŝatas konfititajn fruktojn.
 • Ĉi-jare ni ne preparos konfitaĵojn por vintro.
 • La infanoj kuris al la konfitejo por aĉeti draĝeojn.

BORI (perforar, agujerear, horadar)

Fari tratruon per pinta ilo:
 • La patro boris truon en la barilo.
 • Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
 • Ĉi tiu boraĵo ne plu bezonatas.
 • Mi ne povis ekdormi pro boranta doloro.
 • Oni traboris la monton kaj faris tunelon.
 • Aĉetu la borilojn por boraparato.
 • Ni ne povas uzi ĉi tiun lignon, ĉar ĝi estas vermborita.