viernes, 6 de septiembre de 2013

FONDI (Fundar, establecer)

1. Starigi (konstruon) sur io: /Erigir (una construcción) sobre algo:
·   Ili decidis ne fondi la domon sur roko. /Ellos decidieron no fundar la casa sobre una roca.
·   Post la milito oni refondis la preĝejon. /Después de la guerra se restableció la iglesia.
2. Esti la unua, kiu starigas (konstruon) komencante de la fundamento: /Ser el primero en establecer (una construcción) comenzando desde la base:
·   Ili venis en tiun ĉi lokon kaj fondis la urbon. /Ellos llegaron a este lugar y fundaron la ciudad.
·   Pasis multegaj jaroj post la fondiĝo de nia urbo. /Han pasado muchísimos años desde la fundación de nuestra ciudad.
3. Krei kaj aranĝi (institucion): /Crear y organizar (una institución):
·   UEA estis fondita de Hodler. /La UEA fue fundada por Hodler.
·   La fondo de nia asocio ebligos nin fari diversajn aranĝojn. /La fundación de nuestra asociación nos obligará a hacer diversos ordenamientos.
·   La Fondaĵo pri Esperantaj Studoj (ESF) estas fondaĵo, kiu finance subtenas diversajn projektojn. /La Fundación de Estudios Esperantistas (ESF) es una fundación que apoya financieramente a diversos proyectos.
·   La fondinto de Esperanto ricevis multajn gratulajn leterojn. /El fundador de Esperanto recibió muchas cartas de congratulación.
·   ESF fondiĝis per iniciato de Humphrey Tonkin, Jonathan Pool kaj E. James Lieberman. /La ESF se fundó por iniciativa de Humphrey Tonkin, Jonathan Pool y E. James Lieberman.
4. Apogi sur io (tion, kion oni kredas, esperas kaj simile): /Apoyarse sobre algo (aquello que se cree, se espera o algo similar):
·   Ŝi fondas sian vivon sur la amo. /Ella funda su vida en el amor.
·   Vi parolas sensencaĵojn, fonditajn sur nenio. /Estás hablando de cosas sin sentido, fundadas en nada.
·   Via timo estas tute senfonda. /Tu temor es totalmente infundado.