sábado, 27 de abril de 2013

FIDI (Confiar [en], tener fe en, fiarse de)1. Esti certa pri la honesteco, kompetenteco de iu en aferoj, kiuj koncernas nian sorton, feliĉon, sekurecon ks: /Estar seguro de la honestidad, competencia de alguien en asuntos que conciernen a nuestra suerte, felicidad, seguridad, etc.:
·   Mi diris la sekreton al vi nur pro tio, ke mi fidas al vi. /Te conté el secreto sólo porque confío en ti.
·   Al amiko nova ne fidu sen provo. /En un nuevo amigo no confíes sin prueba.
·   Ĉe plej granda fido memoru pri perfido. /En la confianza más grande, recuerda sobre la perfidia.
·   Li estas fidinda amiko. /Él es un amigo fiable.
·   Ŝi malfidas la kuracistojn. /Ella no se fía de los médicos.
·   Lia memfido estas iom tro granda kaj nervozigas min. /Su confianza en sí mismo es algo demasiado grande, y me pone nervioso.
2. Kredi al la efiko, taŭgeco aŭ valoro de io, kiel al garantio kontraŭ danĝero, risko ks: /Creer en la eficacia, aptitud o valor de algo, como garantía contra un peligro, riesgo y similar:
·   Ŝi ne fidas la honestecon de sia edzo. /Ella no confía en la honestidad de su marido.
·   Ne fidu heredon, fidu posedon. /No tengas fe en un herencia, confía en una posesión.
·   Fidanta al vorto atendas ĝis morto. /Quien confía en la palabra, espera hasta la muerte.
·   La plano jam estas preta kaj fidebla. / El plan ya está listo y fiable.

miércoles, 24 de abril de 2013

TRADUKI (Traducir)Transigi iun tekston aŭ konversacion de unu lingvo en alian, anstataŭigante vortojn kaj esprimojn de la unua lingvo per samsencaj vortoj aŭ esprimoj de la alia: /Traspasar algún texto o conversación de una lengua a otra, reemplazando palabras y expresiones de la primera lengua  mediante palabras y expresiones  con el mismo sentido de la otra:
·   Multaj tradukantoj helpas traduki lernu!-paĝojn el Esperanto al aliaj lingvoj. / Muchos traductores ayudan a traducir las páginas de lernu! de Esperanto a otras lenguas.
·   Laŭvorta traduko ofte sonas ne tre bele. /La traducción palabra por palabra a menudo no suena muy bonita.
·   Mi profesie okupiĝas pri tradukado. Mi estas tradukisto. /Me ocupo profesionalmente a la traducción. Soy traductor.
·   Tiu verko estas sufiĉe facile tradukebla. /Esa obra es posible de traducir bastante fácilmente.
·   Kiu estas tradukinto de tiuj tekstoj? / ¿Quién fue el traductor de esos textos?
·   La traduk(aĵ)o aperos post unu monato. /La traducción aparecerá después de un mes.
·   La ĵurnalistoj mistradukis ŝiajn vortojn. /Los periodistas tradujeron mal sus palabras.

HAZARDO (Azar, acaso, casualidad)Prospera aŭ malprospera okazo, neantaŭvidebla kaj sendependa de nia volo aŭ penado: / Un suceso próspero o infausto, imprevisible e independiente de nuestra voluntad o esfuerzo:
·   Per hazardo kaj ne pro malamikeco li puŝis min. /Por casualidad, y no por enemistad, él me empujó.
·   Hazardo estas malbona gardo. /El azar es un mal guarda.
·   Ni ne planis la renkontiĝon - ĝi estis hazarda. /Nosotros no planeamos el encuentro - fue por casualidad.
·   Pardonu! Mi vundis vin hazarde. / ¡Perdón! Te he lastimado por casualidad.
·   Kiu nenion hazardas, nenion gajnas. /Quien nada arriesga, nada gana.

lunes, 22 de abril de 2013

KRIBRI (Cribar, tamizar)Apartigi per multetrua instrumento la dikajn erojn de solidaj materioj disde la pli maldikaj aŭ subtilaj eroj: /Separar, mediante un instrumento de muchos orificios, los fragmentos gruesos de materiales sólidos de las partículas más delgadas o sutiles:
·   Ni kribris sablon por ke kribraĵoj ne vundu ludantajn infanojn. /Nosotros cribamos la arena para que lo cribado no hiera a los niños que juegan.
·   Mi uzas kribritan farunon por bakado de kuketoj. /Yo uso harina tamizada para el horneado de los pastelitos.
·   Ĉerpi akvon per kribrilo (vane labori). /Sacar agua con un colador (trabajar en vano).
·   Metu makaroniojn en kribrileton, por disigi ilin disde la akvo. /Pone los macarrones en un colador para extraer el agua.
·   La sunaj radioj kribriĝis tra la folioj. /Los rayos solares se cuelan a través de las hojas.

domingo, 21 de abril de 2013

ĈERPI (Extraer, sacar)1. Elpreni likvon per la mano aŭ ilo: /Sacar un líquido con la mano o un instrumento:
·   Mi iras ĉerpi akvon el la puto. /Voy a sacar agua del pozo.
·   El malplena telero vane ĉerpas kulero. /De un plato vacío en vano extrae la cuchara.
·   Alportu al mi ĉerpeton da akvo, mi petas. /Tráeme un poco de agua, por favor.
2. Elpreni ion por sia uzo: /Tomar algo para su uso:
·   Mi ĉerpis la utilon el ĉi tiu kurso. /Extraje la utilidad  de este curso.
·   Ni elĉerpis la temojn de parolado. /Agotamos los temas de la conversación.
·   Ĉu via tuta mono jam elĉerpiĝis?! / ¿Ya todo tu dinero se agotó?
·   Al mi ŝajnas, ke energio de infanoj estas neelĉerpebla - ili povas tre longe kuradi kaj ne laciĝi. / Me parece que la energía de los niños es inagotable - pueden correr mucho tiempo sin cansarse.