viernes, 10 de septiembre de 2010

KUDRI (coser )

1. Kunligi per fadeno aŭ io simila, kion oni traigas tra la kunligotaĵojn per speciala pinta ilo: / Ligar mediante hilo o algo similar que se cruza por medio de uniones con un objeto puntudo.
 • Oni kudris mian haŭton. / Cosieron mi piel.
 • Tio estas manfarita kudro. / Esto es cosido a mano.
 • Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras. / El hilo va, donde la aguja lo lleva.
 • Mia poŝo malkudriĝis./ Mi bolsillo se descosió.
 • Oni malbone alkudris la butonojn, pro tio mi devis rekudri ili mem./ Se cosieron mal los botones, por lo que debí volver a coserlos yo mismo.
2. Produkti per kudrado:/ Producción mediante coser
 • La patrino kudris al mi belan robon./ La mamá me cosió un bello vestido.
 • Nia kudrejo produktas diversajn belajn vestojn./ Nuestro taller de costura produce diversos bellos vestuarios
 • Ŝi estas profesia kudristino. / Ella es una costurera profesional.
3. Praktikadi tian produktadon:/ Practicar ese tipo de producción:
 • Mi kudras sufiĉe bone./ Coso bastante bien.
 • Ŝi volis lerni la kudradon kaj pro tio aĉetis la kudromaŝinon./ Ella quería aprender costura y por eso compró la máquina de coser.
 • Kudri per fluganta kudrilo (tre rapide agi)./ Coser mediante una aguja voladora (hacer algo muy rápido.

HAJLO ( granizo)

1. Glaciiĝinta pluvo, falanta dense en grajnoj: / Lluvia congelanda, cayendo densamente en granos
 • Hajlo difektos niajn kreskaĵojn!/ El granizo destrozará nuestros cultivos.
 • Estas tia hajla pluvego kaj ili ne havas ombrelon!/ Hay una torrencial lluvia de granizos y ellos no tienen paraguas.
 • Ekstere hajlas. / Graniza afuera.
 • La hajlero rapide degelis en miaj manoj. / El granizo rápidamente se deshieló en mis manos.
 • Ĉi tiu hajleto min ne timigos! / Este granizito no me intimidará.
2. Densa falado de rondaj aĵoj:/ Caída intensa de cosas redondas
 • Kiam vi estos en tiu montaro, atentu la ŝtonan hajlon./ Cuando estés en ese monte, cuidadate de los granizos de piedras.

ĴURI ( jurar)

1. Preni Dion aŭ ion sanktan kiel atestanton/ Tomar a Dios o a algo santo como testigo
 • Mi ĵuras per la nomo de la patrino./ Juro por el nombre de mi madre
 • Ĵuri per la barbo de l' profeto./ Jurar por las barbas del profeta.
 • Ĵuri kaj reĵuri. / Jurar y rejurar.
 • Hodiaŭ oni atestas la ĵuradon de la novaj advokatoj./ Hoy se certifica el juramento de los nuevos abogados.
2. Atestante iun aŭ ion sanktan, promesi ion:/ Testificar por algo o alguien santo, prometer algo:
 • La geedzoj ĵuris fidelecon kaj amon ĝis la morto. / Los esposos juraron fidelidad y amor hasta la muerte.
 • Li ĵuradis, ke li ĉiam min amos. / Él juraba que él siempre me amará.
 • La ŝafo estas priĵurita al Dio. / El cordero fue consagrado a Dios.
3. Atestante iun aŭ ion sanktan, devontigi sin al ia ago:/ Testificar por algo o alguien, consagrarse a alguna acción o actividad
 • Li ĵuris, ke li ne plu drinkos. / Él juró que no se embriagará
 • Ni faris ĵuran interkonsenton. / Haremos un consentimiento jurado.
 • Ŝi ĵurigis min, sed ŝi mem ne ĵuris. / Ella ame juraba que ella misma no juró
4. Solene aserti, ke io estas vera: / Asegurar solemnemente que algo no es verdad
 • Pri nenio oni povas ĵuri./ Sobre nada se puede jurar.
 • Tro forta ĵuro - la afero ne pura. / Un juramento tan fuerte - el asunto no es puro.