jueves, 23 de junio de 2011

SKANDALO (Escándalo, mal ejemplo, mal efecto)

Kolektiva indigno, kaŭzata de ia malbona ago kulpita de respektata publika persono: /Indignación colectiva causada por alguna mala acción de la que fue culpable una persona pública respetada:
  • Liaj agoj kaŭzis grandan skandalon. /Sus acciones causaron un gran escándalo.
  • Ŝi scias multajn skandalajn historiojn. / Ella sabe muchas historias escandalosas.
  • La koncerto finiĝis skandale. / El concierto se terminó escandalosamente.
  • Lia malrespekto skandalis ĉiujn ĉeestantojn. / Su falta de respeto escandalizó a todos los asistentes.

AŬDACA (Audaz, atrevido, osado)

Riskema fari ion malgraŭ danĝeroj, malhelpoj, sociaj kaj moralaj premoj kaj simile: /Arriesgadamente hacer algo a pesar de los peligros, dificultades, presiones sociales y morales, y similares:

  • La verko estas tro aŭdaca, laŭ mi. /La obra es demasiado audaz, en mi opinión.

  • Vi estas bravuloj, vi tre aŭdace batalis. /Ustedes son bravos, combatieron audazmente.

  • Kiel vi aŭdacis diri pri mi ion malbonan?! /¿Cómo tuviste la audacia de decir algo malo acerca de mí?

  • Ĉiuj malamikoj timas nin pro nia aŭdaco kaj memfido! /¡Todos los enemigos nos temen por nuestra audacia y confianza en nosotros mismos!