domingo, 23 de diciembre de 2007

REZULTI ( resultar )

Esti la logika, natura, fakta sekvo de: / Es la consecuencia lógica, natural y fáctica de:
 • El tio rezultis, ke mi rezignis pri la afero. / De eso resultó que renuncié al asunto
 • De elekto tro multa plej malbona rezulto. / De mucha elección resultado peor
 • La rezultoj de mia laboro jam pretas. / Los  resultados de trabajo ya están listos
 • Manko de pluvo dum tiom longa tempo rezultigis difektojn en la grenkampoj. / La falta de lluvia por tan largo tiempo resultó en defectos en los campos de granos
 • Nia esploro estis senrezulta. / Nuestra exploración fue sin resultados

SPIONO ( espía )

1. Membro de sekreta servo, komisiita de la aŭtoritatoj kolekti informojn pri la aferoj de fremda regno:
 • Ne turisto li estas, sed spiono.
 • Li estis akuzita pri spionado.
2. Persono, kiu sekrete observas la agojn de alia persono:
 • Mi ne volas rigardi la leterojn, kiujn ŝi ricevas, ĉar mi ne estas spiono.
 • Ŝi spionis la revenon de sia fianĉo.

TOSTO ( brindis)

Paroladeto dum festeno, kun propono trinki pro ies sano aŭ honoro, pro la sukceso de entrepreno, organizo, lando kaj aliaj:
 • Via tosto plaĉis ne nur al mi, sed ankaŭ al ĉiuj gastoj.
 • Li trinkis toste mian sanon.
 • Multaj amikoj tostis mian sanon.

DIREKTO ( dirección )

1. Loko, flanko celata; vojo aŭ linio, laŭ kiu oni povas proksimiĝi al celo:
 • Por ne perdi la vojon ni petu, ke iu montru al ni la direkton.
 • Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
 • Mi zorgis pri la edukado kaj bona direktado de mia malpli aĝa frato.
 • Nia ŝipeto estas tre facile direktebla, ĉar ĝi havas bonan direktilon.
 • Ĉi tiu aleo direktiĝas al la arbaro.
 • Li lerte aldirektis nian paroladon ĝis la celo.
 • Subite la ŝipo iĝis nedirektebla kaj ni ĉiuj ektimis.
 • Ĉi tiu strato estas unudirekta.
2. Ĉiu el la kvar ĉefaj mondorientiĝoj, nordo, sudo, eosto kaj uesto:
 • El kiu direkto venas la tornado?
 • Direktu vin al sudo.