sábado, 26 de diciembre de 2009

FLATI ( adular, lisonjear)

1. Provi plaĉi al iu, provi logi aŭ igi favora iun per troaj laŭdoj: / Tratar de agradar a alguien, tratar de atraer o cautivar o hacer favorable a alguna persona mediante demasiadas alabanzas.

 • Se vi volas filinon, flatu la patrinon. / Si deseas la hija, adula a la madre.
 • Ŝiaj vortoj estis flataj. / Las palabras de ella fueron lisonjeras
 • Esperis flaton, - ricevis baton. / Esperaba lisonjas, recibió golpes.
 • Mi neniam kredas je flataĵoj. / Nunca creo en lisonjas
 • Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun. / Lisonjear y flirtear con alguien.

2. Esti tre agrabla al: / ser muy agradables a


 • Vi flatis min per belega akcepto. / Me agradaste mediante un hermoso recibimiento.
 • Tempo flatas, tempo batas. / El tiempo adula, el tiempo golpea
 • Komenci per flato kaj fini per bato. / Principiar con lisonjas y terminar con golpes.
 • Ĉu lia flatado plaĉas al vi? / Te gusta su lisonjeo?

FLEGI ( cuidar enfermos )

1. Prizorgi malsanan aŭ malfortan / Cuidar al enfermo o débil

 • Mi devas flegi mian malsanan patrinon. / Debo cuidar a mi madre enferma
 • Ŝi iĝis flegantino de sia invalida edzo./ Ella se convirtió en enfermera de su esposo inválido.
 • En hospitalo nin helpis flegistino / En el hospital nos ayudó una enfermera
 • 2. Prizorgi ion kun amo: / Cuidar algo con amor

 • Flegu miajn florojn dum mi ne estos. / Cuida mis flores mientras no estoy
 • Mi povos okupiĝi pri flegado de via ĝardeno. / Yo puedo ocuparme de cuidar de tu jardin
 • Ĉu miaj hundoj estis bone flegataj? / Estuvieron bien cuidados mis perros?


 • KIRLI (arremolinar, batir )

  Komuniki al likvaĵo rapidan turniĝan movon, kiu kutime naskas ŝaŭmon / Comunicar al líquido un rápido movimiento rotatorio, del cual usualmente nace espuma: 

  • Ŝi metis iom da spico en supon, kirlis ĝin kaj denove gustumis./ Ella colocó algo de especies en la sopa, la batió y nuevamente la probó.
  • Mi tre ŝatas kirlitan kremon kun sukero./ Me gusta mucho la crema batida con azúcar
  • Tie estis danĝere ĉar kirloventego proksimiĝis. / Allá es peligroso porque se aproxima un remolino
  • Mi ne sciis kion fari; la pensoj kirliĝis en mia cerbo./ No sé que hacer; los pensamientos se arremolinan en mi cerebro.
  • Frostis kaj neĝeroj kirliĝis en la aero. / Ha helado, y las pompas de nieve se arremolinan en el aire.
  • Por rapida kirlado de ovoj estas oportune uzi kirlilon. / Para un batido rápido de huevos es conveniente usar una batidora.
  • En nia lando estas amasa kirliĝo de eksterlandanoj. / En nuestro país hay un remolino de extranjeros
  • La folioj falas de la arboj kaj kirle flugas. / Las hojas caen de los árboles y vuelan arremolinándose.