domingo, 27 de julio de 2008

ORGANIZI ( organizar )

Starigi ion, kunordigante ĝiajn partojn por plenumi difinitan funkcion; doni al io la necesajn organojn por funkciadi:
 • Mi partoprenos kurson, kiun organizas nia universitato.
 • Ĉu vi estas membro de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo?
 • Vi ne tre sukcesas pri la organizado de la laboroj.
 • Li fondis multajn diversajn organizaĵojn.
 • La organizantoj de la kongreso respondos al ĉiuj viaj demandoj.
 • Ni ĉiuj devas unuiĝi kaj organiziĝi.
 • Bedaŭrinde mi estas malbona organizisto.
 • Necesas reorganizi la instituton.

PROKRASTI ( diferir, aplazar, retrasar)

Transmeti al pli malfrua tempo agon, kies tujan plenumon oni rezignas:
 • Ni prokrastu ĉi tiun diskuton ĝis la sekva kunsido.
 • Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
 • Prokrastita ne estas perdita.
 • Tiu tasko ne toleras prokraston.
 • La katastrofo ne estis prokrastebla.
 • Vi estas tro prokrastema kaj ĉi tiu via eco ĝenas por via laboro.
 • Mi senprokraste skribos la leteron.

PROFUNDA ( profundo,a)

1. Tia, ke ĝia fundo estas tre malproksima de la supraĵo, bordo, aperturo:
 • Ĉi tiu lago estas tre profunda.
 • Granda ŝipo bezonas profundon.
 • Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
 • Gardu vin kaj ne falu en profundegaĵon.
 • Donu al mi malprofundan teleron, mi petas.
2. Havanta ian difinitan dimension en tiu direkto:
 • La skatolo estis malgranda, profunda nur je 3 centimetroj.
3. Etendiĝanta malsupren, atingante ĝis tre malproksime de la supraĵo:
 • Estos malfacile elŝiri la arbon pro la profundaj radikoj.
 • Fiŝo granda naĝas profunde.
4. Atinganta la fundon de la aferoj:
 • Saĝo abunda, sed ne profunda.
 • Mi volas profundigi miajn sciojn pri medicino.
 • Li profundiĝis en siaj pensoj.
 • Ŝi tiel enprofundiĝis en la libron, ke eĉ ne rimarkis mian alvenon.

5. Metafore granda, forta:

Ĉie estis profunda mallumo.

ANONIMA ( anónimo,a)

1. Ne surhavanta la nomon de la aŭtoro:
 • La letero estas anonima, do mi ne scias, kiu skribis al mi.
2. Ne koniganta la nomon de la posedanto(j):
 • Li estas ano de nia komerca anonima societo (kies asocianoj ne publikigas siajn nomojn kaj riskas nur siajn investitajn kapitalojn).
3. Ne malkaŝanta sian nomon:
 • Tiu persono deziras resti anonima.
 • Mi ne intencas kaŝi min sub anonimeco!
 • Iu anonimulo telefonis al ni kaj rakontis ĉion pri viaj agoj.

FUNKCIO ( función)

1. Aparta fako, ofico, organizita por plenumi difinitan servon; kampo de agado, en kiu oni plenumas difinitan servon:
 • Nia kasisto ne plenumas siajn funkciojn.
 • Li estas funkciulo de nia Esperanto-grupo.
2. Aparta servo de organo, maŝino kaj ceteraj, konforma al ĝia destino:
 • Esperanto bonege plenumas ĉiujn funkciojn, kiujn ni povas postuli de la internacia lingvo.
 • Hodiaŭ estas dimanĉo kaj vendejoj ne funkcias.
 • La banko ĉesigis sian funkciadon.
 • Mi ne sukcesis funkciigi la komputilon.
 • La motoro finfine ekfunkciis, kvankam mi nenion faris por ekfunkciigi ĝin.
 • Oni postulis la malfunkciadon de ĉiuj nukleaj elektrostacioj.
 • La horloĝo misfunkcias.
3. En komputila programo, proceduro, kiu liveras rezulton:
 • La nova versio de la programo havas aldonajn funkciojn.