viernes, 18 de abril de 2008

REGULO ( regla, norma)

Tio, kio estas difinita por gvidi la agadon, konduton, studon, verkadon kaj simile; tio, kio diras, kion oni faru en difinita okazo:
 • Mi ne scias regulojn de ĉiu tiu ludo.
 • Ne ekzistas regulo sen escepto.
 • Li ricevas regulan salajron.
 • Ni regule ricevas la gazeton.
 • Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
 • Vi devas reguligi vian eksvalidiĝintan pasporton.
 • La dokumento, kiun vi montris, ŝajnas esti laŭregula.
 • Ĉiuj riveroj havas fluon, tre kurban kaj neregulan.
 • Iu malreguligis la horloĝon.

IGNORI ( ignorar )

Ne voli scii; intence ne atenti; konscie preterlasi:
 • Mi amas ŝin, sed ŝi ignoras min.
 • La infano estas ignorata de siaj gepatroj.
 • Vi estos punita pro ignorado de la reguloj.
 • Nia movado estis ignorebla tiutempe.
 • La ordonoj de la estro estas neignoreblaj

NOTI ( anotar)

1. Skribi ie mallongan resumon, por ne forgesi:
 • Mi notis la problemon kaj provos solvi ĝin rapide.
 • Li estas bona lernanto, kiu ricevas nur bonajn notojn.
 • "Bedaŭrinde via notaro ne estas sufiĉe bona," diris la instruisto.
 • Mi lasis al vi noteton sur la tablo.
 • La informoj, kiujn ni ĵus eksciis, estas notindaj.
 • La solfeĝaj muziknotoj estas jenaj: do, re, mi, fa, sol, la, si.
 • La nuna eldono enhavas multajn piednotojn (komentajn notojn sube de la paĝoj).
2. Zorge konservi en la memoro:

 • Mi notis tiun konkludon en mia kapo.

ACIDO (ácido)

Kombinaĵo, havanta hidrogenjonojn en akva solvaĵo, kaj ruĝiganta lakmuson: / Combinación que contiene iones de hidrógeno en una solución de agua, y tornasol que enrojece.
 • En tiuj ĉi boteletoj troviĝas diversaj acidoj: vinagro, azotacido kaj aliaj. / En estas botellitas se encuentran diversos ácidos: vinagre, ácido de nitrógeno y otros.
 • Post dolĉa vino restas acida vinagro. / Después de un vino dulce queda un vinagre ácido.
 • Tiu vino estis abomena acidaĵo. / Ese vino era un ácido detestable.
 • Ŝi havas problemojn pro troa acideco en stomako. / Ella tiene problemas por demasiada acidez en el estómago.
 • La suko estas acideta. / El jugo está un poco ácido.
 • Unu el kaŭzoj de arbarmortado estas acidiĝo de pluvoj. / Una de las causas de la muerte de los árboles es la acidez de las lluvias.
 • Hodiaŭ mi kuiros viandon kun dolĉacida saŭco. / Hoy cocinaré carne con salsa agridulce.

GVIDI ( guiar )

1. Montri al iu persono la vojon ĝustan, irante kun li kaj helpante al li por atingi la celon, kiun li intencas trafi:
 • Turista gvidisto gvidis nin sur la monto.
 • Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
 • Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.
 • Ni venis ne tien - li misgvidis nin!
2. Montri la linion ĝuste kondukantan al la celo; direkti la movon al la celo:
 • Ne timu, kompaso gvidos nin.
 • Vidu, tio estas gvida stelo.
 • Plej bona gvidilo estas la lango.
3. Montri, sciigi al iu la konduton, kondukontan al la celo:
 • Li promesis gvidi sian popolon al la feliĉo.
 • Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.
4. Montri, sciigi per siaj spertaj konsiloj, kiel eble plej bone funkciigi ion:
 • La kurson gvidas bonega instruisto.
 • Mi prenis sur min la gvidadon de Esperanta kurso.
 • Ŝi konsentis persone gvidadi la aferon.