jueves, 6 de mayo de 2010

CEDI (ceder)

1. Ne kontraŭstari, ne plu kontraŭbatali, ne plu rezisti: / No oponerse, no más batallar en contra, no mas resistir
 • Finfine la malamika armeo cedis. / Finalmente el ejército enemigo cedió.
 • Ŝia koramiko cedis al ŝia deziro havi kolieron kun diamantoj. / Su (de ella) amigo cedió al deseo de ella de tener un collar con diamantes.
 • Viaj cedoj al la deziroj de via infano nur dorlotas lin. / Tus renuncias a los deseos de tu niño sólo lo miman
 • Kiam finiĝos via cedado al kapricoj de via edzino? / Cuando terminarán tus renuncias a los caprichos de tu esposa?
 • La diskuto estis trankvila, ĉar la diskutantoj estis cedemaj. / La discusión fue tranquila porque los discutientes eran tolerantes.
 • Finfine vi kapablis malcedi al liaj kapricoj. / Finalmente fuiste capaz de resistir a los caprichos de él
2. Lasi al iu ion, kion oni okupis, posedis aŭ pretendis: / Dejar a alguien algo que se ocupó, poseyó o pretendió
 • La reĝo cedos la tronon al sia plej maljuna filo. / El rey cederá el trono a su hijo más mayor.
 • Tiu domo estu mia cedaĵo al vi. / Esa casa es mi regalo para tí
 • Nur vi rajtas uzi la vojaĝbileton; ĝi estas necedebla. / Sólo tu puedes ocupar el pasaje; no es transferible.
 • Li forcedis la tutan sian heredaĵon al malhonestuloj. / Él entregó toda su herencia a uno deshonestos.

miércoles, 5 de mayo de 2010

BALBUTI ( tartamudear, balbucear)

1. Havi tian difekton, ke oni parolas nur hakante kaj ofte ripetante la silabojn / Tener tal defecto que se habla cortando y repitiendo amenudo las sílabas
 • Tiu, kiu balbutas parolante, ofte ĉesas balbuti kantante./ Aquél que tartamudea hablando, usualmente cesa de tartamudear cantando.
 • Li estas balbutulo (homo, afekciata de balbutado). / El es un tartamudo ( hombre afectado por el tartamudeo)
2. Malfacile aŭ nedistingeble paroli: / Hablar dificultosamente o en forma ininteligible:
 • Vi ne balbutu, sed parolu normale, ke ni povu vin kompreni. /No tartamudees, sino habla normalmente que nosotros podemos entenderte.
 • Li balbutis pardonpeton. / Él balbuceó un pedido de perdón
 • Neniu komprenis lian balbuton. / Nadie comprendió su balbuceo.
 • Ŝia parolado estas nur balbutado kompare kun perfekta parolado de aliaj personoj. / Su discurso (de ella) es solo un balbuceo comparado con el discurso perfecto de otras personas.
 • Mia provoka demando balbutigis lin. / Mi provocativa pregunto le hizo tartamudear.

ATENCI (atentar, agredir )

1. Provi mortigi iun, kiun oni devus respekti / Tratar de matar a alguien que se debería respetar
 • Hodiaŭ iu atencis la reĝon. / Hoy alguien atentó contra el rey
 • Ĉu tio estis atenca provo kontraŭ la reĝo? / Acaso fue esto un intento de atentado contra el rey?
 • Okazis atenco per bombro kontraŭ la prezidento. / Ocurrió un atentado con bombas contra el presidente.
2. Provi detrui aŭ difekti ion, garantiitan de la leĝoj / Intentar destruir o estropear algo garantizado por las leyes
 • Ne atencu miajn rajtojn kaj liberecon./ No agredas mis derechos y libertad
 • Malobeante regulojn de la gramatiko vi atencas la lingvon. / Desobedeciendo las reglas de la gramática, atentas contra el idioma.
 • Tiu aĉulo atencis la honoron de virgulino. / Ese canalla agredió el honor de la virgen
 • Ĉu temas pri seks-atenco? / Acaso se trata de un atentado sexual?