miércoles, 14 de noviembre de 2012

KONVINKI (Convencer)

Fari per pruvoj aŭ rezonoj, ke iu akceptu ion kiel veran aŭ pravan: /Hacer que alguien, mediante pruebas o razonamientos, acepte algo como verdadero o acertado:
 • Ŝi konvinkis min, ke ŝi ne estas kulpa. /Ella me convenció de que no es culpable.
 • Miaj religiaj konvinkoj vin ne devus interesi. /Mis convicciones religiosas no deberían interesarte.
 • Ni estis konvinkitaj, ke ni devas tiel agi. /Fuimos convencidos de que debemos actuar de ese modo.
 • Li estas facile konvinkebla. /Él es fácil de convencer.
 • La ŝtelistoj volis konvinkiĝi, ĉu neniu estas en la domo. /Los ladrones quisieron convencerse de que no había nadie en la casa.

lunes, 12 de noviembre de 2012

TINTI (Tintinear)

Interfrapiĝante eligi klaran, iom tremantan sonon: /Al golpearse, emitir un sonido claro, algo tembloroso:
 • Dum la balo tintis kristalaj glasoj. /Durante el baile tintineaban los vasos de cristal.
 • Mi povas iom tinti sur gitaro (mallerte ludi gitaron). /Puedo tintinear algo en la guitarra (tocar la guitarra sin destreza).
 • Vi havas ion tintan en via poŝo! / ¡Tienes algo que tintinea en el bolsillo!
 • Subite aŭdiĝis tintado de armiloj. /De improviso se oyó el tintineo de armas.
 • Ni tintigis la glasojn honore al la jubileulo. /Hicimos tintinear los vasos en honor al festejado.

domingo, 11 de noviembre de 2012

TREMI (Temblar)

Esti movata tien kaj reen per malgrandaj sinsekvaj skuetoj: /Ser movido una y otra vez por pequeñas sacudidas continuadas:
 • Mi tremas pro frosto. /Estoy temblando de frío.
 • Pli bone estas ŝviti ol tremi. /Es mejor transpirar que temblar.
 • Subite trem(ad)o trakuris mian korpon. /De súbito un temblor me sacudió el cuerpo.
 • Atakis teruro, ektremis la kruro. /Atacó el temor, temblaron las piernas.
 • Lia trema voĉo montris, ke li timas. /Su voz temblorosa demostró que él teme.
 • Kio tiel tremigas la domon? / ¿Qué hace temblar así la casa?
 • Tertremo detruis multegajn domojn en nia lando. /Un terremoto destruyó muchísimas casas en nuestro país.