martes, 5 de agosto de 2008

SALUTI ( saludar )

1. Montri al iu, per gesto aŭ formulo, sian estimon aŭ respekton aŭ simple konatecon:
 • La gastoj jam venis, do mi iras saluti ilin.
 • Li salutas profunde kaj mordas hunde.
 • Mi salute klinis la kapon.
 • La najbaro kapsalutis min el la fenestroj.
 • Li bonvenigis nin kun multaj profundaj klinsalutoj.
2. Deklari publike sian admiron al iu, intereson pri io:
 • Finfine mi havas okazon saluti la francan popolon en ĝia belega ĉefurbo.
 • Transdonu miajn salutojn al ili.
3. Komenci seancon kun komputilo, anoncante sin kaj pruvante sian identecon per siaj nomoj kaj pasvorto:
 • Vi devas ensaluti, se vi volas vidi ĉi tiun paĝon.
 • Sur ĉi tiu paĝo troviĝas ensalutintoj de la paĝaro.
 • Enskribu vian salutnomon kaj pasvorton.
 • Mi jam elsalutis el la paĝaro.

SANKTA ( santo,a)

1. Forprenita de la ordinara uzado, ĉar konsekrita al dieco aŭ rezervita al ĝi:
 • Por la hinduoj bovino estas sankta.
 • Ne tuŝu - tio estas sanktaĵo.
 • Ne perturbu la sanktecon de ĉi tiu loko.
 • La popolo noblan agon de la reganto baldaŭ sanktigas kiel leĝon.
2. Apartigita de la aliaj per la observado de reguloj de pureco:
 • Tie estis regno de pastroj kaj sankta popolo.
3. Aparte respektinda pro speciala religia karaktero:
 • Komenciĝis la Sankta Semajno (antaŭpaska).
 • Multajn jarojn oni konstruis ĉi tiun sanktejon.
 • Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
4. Proklamita de la Eklezio, kiel akirinta per apartaj virtoj altan rangon en la ĉielo kaj kiel inda sur la tero je speciala kulto:
 • Ne ĉiam estas sankta Johano.
 • Ne sanktuloj potojn faras.
5. Plej respektinda, kvazaŭ pro sankcio de la moralo aŭ tradicio:
 • Vi tiel parolas, kvazaŭ tio estas io sankta.

REZIGNACIO ( resignación )

Stato de iu, kiu akceptas sen protesto tion, kio ne povas esti ŝanĝita, kaj kiu submetas sin sen plua plendo al la neeviteblaĵo:
 • Mi akceptis ĉiujn malfeliĉojn kun rezignacio kaj kompreno.
 • La sklavino respondis per rezignacia tono.
 • Li rezignacie atendis la morton.
 • Mi ne vidas iun rimedon, pro tio mi rezignacias.

NACIO ( nación )

1. Popolo, akirinta konscion pri si mem kiel aparta socia komunumo pro komunaj karakterizaĵoj, rezultantaj de historiaj procezoj; tiuj karakterizaĵoj estas tre diversaj laŭ la kazoj (ekonomiaj interesoj, lingvo, religio, vivmaniero), sed la ĉefa estas komuna teritorio kun emo al politika memstareco:
 • Kutime nacio havas teritorian bazon.
 • La libro estas tradukita al dek naciaj lingvoj.
 • La ambasadoro konsilis al ĉiuj siaj nacianoj forlasi la landon.
 • Antaŭ la milito tiu subetno ankoraŭ ne pretendis je nacieco.
 • Mi aĉetis nacilingvan vortaron.
 • Estus danĝere internaciigi tiun konflikton.
 • Multaj miaj samnacianoj mortis en tiu milito.
 • Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) uzas Esperanton por atingi siajn celojn.
 • "Sennaciulo" estas la monata gazeto de SAT.
2. Jura persono, konsistanta el la tuto de la individuoj regataj de unu sama konstitucio, kaj distingita disde ili:
 • La interesoj de la nacio ofte kontraŭas tiujn de la individuoj.
3. Regno:
 • Unuiĝintaj Nacioj (UN) estas internacia monda organizaĵo, kiu celas solvi interŝtatajn konfliktojn.

ORO ( oro )

1. Metalo el la kuba sistemo, ruĝe flava aŭ flava, estiĝinta en vejnoj, koncentrita en aluvioj aŭ en detritaj petroj; la plej maleebla kaj dratigebla el ĉiuj metaloj:
 • Oni trovas oron en iuj riveretoj.
 • La haroj de la knabino tiel lumis, kvazaŭ ili estus oritaj.
 • La suno origas fenestrajn vitraĵojn per siaj radioj.
 • La rostata kokido oriĝis.
 • Ĝi kuŝas en orkolora kesteto.
2. Tiu metalo, rigardata kiel tre multevalora kaj tial uzata en juvelarto, monfabrikado kaj simile:
 • Li pagis per oro (ne per monbiletoj).
 • Temp' estas valoro simile al oro.
 • Ŝi donace ricevis belan oran ringon.
 • Tie estis tiom da belaj oraĵoj, ke mi ne povis elekti, kiun el ili aĉeti.
3. Monabundo, riĉeco:
 • Ĉiu deziras multe da oro, sed ĉu tio vere alportos feliĉon?
 • Ne defendas oro kontraŭ doloro.
 • En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
4. Multevalora, bonega afero:
 • Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.