sábado, 1 de diciembre de 2007

DEPRIMI

Senenergiigi, tute malvigligi kaj senkuraĝigi:

 • Mi ne scias, kio tiel deprimas min, ke mi nenion volas fari.
 • Ŝi estas deprimita de sia malsukceso.
 • Promenado en la naturo malpliigis la deprimon.
 • Li tre deprimiĝis, sed mi kuraĝigis lin.

KONFLIKTO

1. Kontraŭdiro inter posedo kaj neposedo, inter diverĝaj aspiroj kaj interesoj, esprimiĝanta en agado de sociaj grupoj:

 • La reĝo ne sciis, kiel solvi la konflikton.
 • Denove konfliktantaj partioj ne sukcesas interkonsenti.
 • Mi volas konflikti kun neniu.

2. Malkonsento, kaŭzita de kontraŭeco de deziroj aŭ opinioj:

 • Ja vi scias, ke tio estas konflikto de interesoj!
 • Mia kapo estas plena de konfliktaj pensoj.
 • En mia laborejo estiĝis laborkonflikto.

VIOLENTA

Senbride perforta:

 • Violenta morto trafis lin.
 • Tiuj junuloj agis violente.
 • Violento ofte estas montrata en la filmoj.
 • Longan tempon violentis la krimulo, sed finfine li aperis en la prizono.

PREMIO

1. Rekompenco, donacata al la plej indaj:

 • Mia filo ricevis la unuan premion.
 • Jam komenciĝis disdono de la premioj.
 • El la dudek konkursaj desegnaĵoj oni premios nur tri.

2. Donaco proponata al aĉetantoj aŭ abonantoj, por stimuli eblajn klientojn:

 • Aĉetante komputilon vi ricevos premion!

SOBRA

1. Modere trinkanta kaj manĝanta:
 • Post la festo li devis veturi, pro tio li volis resti sobra.
 • Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
 • Vi devas sobriĝi!

2. Evitanta ĉiajn superfluaĵojn:

 • Mi ŝatas tiun ĉi libron pro la sobra stilo de la aŭtoro.
 • La apartamento estis sobre dekoraciita.

3. Senpasia, senpartia, singarda pri siaj emocioj:

 • Mi esperas, ke vi estas sobra homo kaj ne faros stultaĵojn!
 • La proksimiĝanta danĝero tuj sobrigis lin.

SCIENCO (CIENCIA )

1. Sistema tutaĵo de scioj, bazita sur metoda racia esploro kaj celanta eltrovon de leĝoj de la naturo aŭ de la homa socio / Completo sistémico de conocimientos, basado sobre el método racional de investigación y cuyo objeto es el descubrimiento de leyes de la naturaleza o de la sociedad humana.
 • Scienco konstante progresas. / La ciencia progresa constantemente.
 • Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan. / La ciencia tiene una semilla aburrida, pero un fruto de buen gusto.
 • Sciencistoj faris esplorojn rilate malpurecon de aero. / Los científicos hicieron investigaciones relacionadas con la contaminación del aire.
2. Tutaĵo de la metodoj, hipotezoj, teorioj kaj scioj pri difinita fako: / Completo de los métodos, hipótesis, teorías y conocimientos sobre una determinada rama.
 • Mi ĉiam ŝatis ekzaktajn sciencojn./ Siempre me gustaron las ciencias exactas.
 • Ĝi estas por mi ĥina (ĉina) scienco. / Esto es para mí ciencia (china).
 • Li legas sciencajn revuojn. / Él lee revistas científicas.
 • Ŝi interesiĝas pri natursciencoj. / Ella se interesa por las ciencias naturales.
 • Ne demandu scienculon, demandu spertulon. / No preguntes a un científico, pregunta a un experto.

SCIENCO

1. Sistema tutaĵo de scioj, bazita sur metoda racia esploro kaj celanta eltrovon de leĝoj de la naturo aŭ de la homa socio:

 • Scienco konstante progresas.
 • Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
 • Sciencistoj faris esplorojn rilate malpurecon de aero.

2. Tutaĵo de la metodoj, hipotezoj, teorioj kaj scioj pri difinita fako:

 • Mi ĉiam ŝatis ekzaktajn sciencojn.
 • Ĝi estas por mi ĥina (ĉina) scienco.
 • Li legas sciencajn revuojn.
 • Ŝi interesiĝas pri natursciencoj.
 • Ne demandu scienculon, demandu spertulon.

IDEALO

La plej alta perfekteco, kiun oni povas imagi, sed neniam plene atingi:

 • Konstanta paco estas plej nobla idealo de la homaro.
 • Ŝi estas ideala edzino.
 • Mi tro idealigis lin kaj pro tio poste senreviĝis.
 • Li estas idealisto, li ĉiam strebas al idealo

IMPORTI

Venigi, enporti en landon komercaĵojn aŭ aliajn aĵojn el eksterlando:
 • Nia lando importas multajn varojn el Ĉinio.
 • Importa komerco komencis prosperi, ĉar multegaj landaj fabrikoj ĉesis funkcii.
 • Ĝi protektis sin kontraŭ importo de kuirejaj aparatoj.
 • La firmao okupiĝas pri importado de varoj.