martes, 9 de junio de 2009

VENĜI (vengar)

1. Havigi al iu kompenson por suferita malbono, kies farinton oni punas per egalvalora puno: / dar a alguien compensación por un mal sufrido, cuyo autor se castiga con una pena similar.
 • Mi neniam venĝus alian homon - mi ne estas venĝema. / Nunca me vengaría de otro hombre, no soy vengador
 • Mi ne pardonos lin kaj faros venĝon. / No le perdonaré y me vengaré
 • Ŝi foriris kun venĝa rido. / Ella se fue con una sonrisa de venganza
 • Mi sentas, ke mi estos venĝita. / Siento que seré vengado.
2. Kompensi suferitan malbonon, punante la farinton per egalvalora puno: / Compensar por un mal sufrido, castigando al infractor con igual castigo: 
 • Mi venĝos al li la morton de miaj gepatroj! / Vengaré con él la muerte de mis padres
 • Tio estas mia venĝa bato al vi! / Este es mi golpe de venganza contigo
 • Li venĝas nur por satigi sian venĝemon. / él se venga solo para satisfacer su sed de venganza
3. Fari malbonon por kompensi suferitaĵon: / Hacer un mal para compensar un sufrimiento:
 • Li terure venĝis al mi / él se vengó terriblemente conmigo
 • Venĝado estas lia metio. / La venganza es su oficio
 • Ĉu vi vidis la filmon "Venĝanto"? / Viste el film "El Vengador"?

KONSOLI ( consolar )

1. Mildigi ies ĉagrenon, bedaŭron, doloron kaj reesperigi lin per afablaj kuraĝigaj paroloj / Suavizar la molestia, la lastima, el dolor y darle esperanza por medio de palabras amables y de animo
 • La vidvino ploris kaj ĉiuj konsolis ŝin. / La viuda lloraba y todos le consolaban.
 • Li ne volis akcepti miajn konsolojn. / El no quizo aceptar mi consuelo.
 • Nekonsolebla estas ŝia edzo / El esposo de ella está inconsolable.
2. Malakrigi, mildigi ies doloron aŭ bedaŭron:/ Disminuir, suavizar el dolor o pesar de alguien:
 • Min konsolas nur lia ĉeesto. / Me consuela sólo su estadía 
 • Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas. / Se aconseja y consuela, pero ayudar no quiere
 • Restas nek konsilo, nek konsolo. / Queda ni consejo ni consuelo
 • Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola. / Se consuela al miserable, si no está solo.
 • Ĉiuj timas senkonsolan maljunecon. / Todos temen una vejez sin consuelo.

VENENO

Malutila substanco, tute aŭ parte detruanta la funkciojn de la vivo / sustancia inútil, absoluta o parcialmente destructora de las funciones de la vida:
 • Fosforo estas mortiga veneno. / El fósforo es un veneno mortal
 • Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno. / Un vaso lleno de vino, pero con una gota de veneno.
 • Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu. / Toma nuevamente el regalo, y mi vida no envenenes.
 • Kuradi kiel venenita muso. / Correr como mosca envenenada
 • Ĉi tiuj fungoj estas venenaj. / Estos hongos son venenosos
 • Veneniĝo estas tre malagrabla stato. / Envenenarse es un estado muy desagradable
 • Neniu veneno povas mortigi min - mi estas venenimuna. / Ningún veneno puede matarme - soy inmune al veneno
 • Li povas morti, ĉar ni ne havas kontraŭvenenon. / Él puede morir porque no tiene el antídoto.

OBSERVI (observar, cumplir las leyes )

1. Rigardi kun daŭra atento por esplori / Mirar con atención duradera para explorar
 • En observejo ni observas la astrojn. / En el observatorio observamos los astros.
 • La sciencoj estas bazitaj sur la observo. / Las ciencias están basadas sobre la observación
 • Ŝi observadas min (severe gardas sub sia rigardo). / Ella me observa ( severamente bajo su mirada) 
 • Li kaŝobservis la virinon. / Él observa ocultamente a la mujer
2. Ĝuste fari tion, kion ordonas leĝo, regulo ktp; ekzakte obei: / Justamente hacer aquello que la ley ordena, regula, etc; obedecer exactamente: 
 • Observu iliajn ordonojn. / Obedece sus órdenes
 • Ni devas prizorgi la severan observadon de la regularo. / Debemos cuidar el severo cumplimiento de las reglas.
 • Vi estos punita, se vi malobservos leĝojn. / Serás castigado si no obedeces las leyes
 • Mi estas sendependa kaj neniu observigos al mi tiujn regulojn. / Soy independiente y nadie me hará obedecer esas reglas.