viernes, 18 de diciembre de 2009

SVENI ( desmayarse, desvanecerse )

1. Perdi dum kelkaj momentoj la konscion kaj mov-kapablon/ Perder durante algunos momentos la consciencia y la movilidad 

 • Li ĉiam svenadis vidante sangon. / Él siempre se desmaya viendo sangre.
 • Ni jam dum longa tempo sveniĝadas de la granda varmego. / Nosotros ya durante largo tiempo nos desmayamos por el gran calor
 • Ŝi falis svene pro amasega homaro. /Ella cayó desmayada por la multitud humana.
 • Min subite atakis sveno. / De pronto me atacó un desvanecimiento.
 • Tia malbonega odoro baldaŭ svenigos min. / Ese malísimo olor pronto me hará desmayarme.

2. Malaperi, disperdiĝi / desaparecer, perder 


 • La fiodoro svenis. El hedor hace desvanecer.
 • La hodiaŭa tago tre rapide svenis. / El día de hoy se desvaneció rápidamente
 • Jen la forsveno de la lasta sonorilo en lernejo. / He aquí la desaparición de la última campana en la escuela.
 • Kial miaj vortoj konstante duonsvene forsonas preter viaj oreloj?!

KONEKTI ( conectar)

Tiamaniere kunigi, interligi objektojn per ia kondukilo aŭ tubo, ke  ili funkciu kiel partoj de unu tuto (de cirkvito, de komputila aŭ telefona reto ktp.):/ Unir de tal form, ligar objetos por medio de un conductor o tubo, para que funcione como parte de un todo (circuito, de una red computacional o telefónica, etc 


 • Li konektis la komputilon kun la poŝtelefono per kablo. / Él conectó el computador con el celular por medio del cable.
 • La konekto perdiĝis kaj mi povas uzi neniujn ilojn. / La conexión se perdió y no puedo usar ninguno de los instrumentos.
 • Mi malkonektis la aparaton, ĉar apud ĝi aperis fumo. / Desconecté el aparato porque cerca de él apareció humo.
 • Mi trakonektas al vi la direktoron. /Te conectaré al directorio.
 • Hodiaŭ mi pasigis la tutan tagon konektite (uzis komputilon konektitan al la Interreto). /Hoy pasé todo el día conectado ( usé un computador conectado a la internet)