jueves, 1 de mayo de 2008

BATALI ( batallar, combatir )

1. Peni fizike venki, atakante aŭ defendante:
 • Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
 • Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
 • Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
 • Vi tenis vin kiel brava batalisto!
 • Infanoj, ĉesu interbatali!
 • Miaj kunbatalantoj perdis siajn batalilojn kaj mortis en tiu batalejo.
2. Peni forigi danĝeron, superi kontraŭaĵon:
 • Ni batalis kontraŭ diversaj malfacilaĵoj.
 • Bataladi kontraŭ la sorto.
 • La malsano forlasis ŝin, eble pro tio, ke ŝi estis tre batalema.
 • Li provis kontraŭbatali la korpan doloron.
3. Ataki aŭ defendi per spiritaj armiloj:
 • Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
 • Nia batalado estis pure politika.
 • Li estis senlaca probatalanto por Esperanto.

PRETA ( listo,a; dispuesto,a; preparado,a )

1. Tiel aranĝita, ke ĝi estas disponebla por tuja uzo:
 • La tagmanĝo jam estas preta.
 • Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
 • Mi pretigis litojn por la gastoj.
 • Bedaŭrinde mi scias nenion pri la maniero de pretigado de tiu plado.
 • Ĉu vi baldaŭ finpretigos la programon?
2. Estanta en taŭgaj dispozicioj por ion fari tuj:
 • Ni estas pretaj veturi.
 • Mi pretas ludi!
 • Ĉu vi jam pretigis vin danci?
 • Ŝi ĉiam montras pretecon por helpi al mi.
Escrito con el Navegador Flock

NEŬTRALA ( neutral )

Ne partoprenanta, nek volanta partopreni en diskuto, konflikto, milito:
 • Dum la milito ĝi estis neŭtrala lando.
 • Esperanto estas neŭtrala lingvo.
 • Nia lando alprenis konstantan neŭtralecon.
 • Ilia celo estas neŭtraligo de la intergentaj rilatoj.
 • Oni provis neŭtraligi la planojn de teroristoj.
 • Ni devas respekti la rajtojn de la neŭtraluloj.
Escrito con el Navegador Flock

OBSTINA ( obstinado,a)

Firme restanta ĉe sia propra opinio aŭ volo, malgraŭ ĉiaj kontraŭaj admonoj:
 • Vi estas obstina kiel kapro!
 • La infano staris obstine.
 • Li obstinas en la silento.
 • La patro ne pardonis al la filino ŝian obstinon.
 • Mi ne intencas toleri vian obstinecon!
 • Mi ne estas obstinulo.
Escrito con el Navegador Flock

FANTAZIO ( fantasia )

1. Krea imago:
 • Tio flamigis ŝian infanan fantazion.
 • Vi estas vera fantaziulo!
 • Bedaŭrinde, mi estas tute senfantazia. Fantazio mankas al mi.
2. Kaprica sendirekta kaj senregula vagado de la imago:
 • La verko estas plena de fantazio.
 • Li fantaziis iun strangan rakonton.
3. Bildo ekzistanta nur en la imago, ne en la realo:
 • Oni parolis pri tio kiel pri ia dolĉa fantazio.
 • Mi ĝuis legante tiun fantazian rakonton.
Escrito con el Navegador Flock

domingo, 27 de abril de 2008

POSTENO ( puesto, cargo, empleo, lugar de trabajo)

1. Loko, kie soldatoj estas starigitaj, por ion gardi aŭ batali kontraŭ iu:
 • Li mortis ĉe sia posteno.
 • Eĉ dek soldatoj postene staris ĉe la pordego.
 • Kvin korpusoj postenis antaŭ la armeo.
 • Ni postenigis la volontulojn ĉe la oriento de la lando.
 • La ŝtelistoj posteniĝis post la muro.
2. Ĉiu el la oficoj en hierarkia sistemo:
 • Ŝia patro okupas gravan postenon.
 • Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.

POZICIO ( posición, situación)

1. Maniero, en kiu objekto aŭ persono okupas spacon:
 • Mi troviĝis en senmova pozicio, por ke ili ne trovu min.
 • La domo estas en bonega pozicio.
 • Duuma sistemo estas sistemo de kalkulado, bazita sur la pozicia principo skribi nombrojn, kies bazo estas 2.
2. Loko, okupita en la socio, hierarkio kaj simile:
 • Tiuj personoj okupas elstarajn poziciojn en la movado.
 • Oni proponis repoziciigi min en la universitato.
3. Loko, kie trupo aŭ armeo estas postenigita por strategiaj celoj:
 • Komenciĝis milito de pozicioj.
 • Ili havas ŝancon gajni, ĉar ili estas en bonega batalpozicio.

ARANĜI ( ajustar, arreglar, organizar )

1. Meti laŭ ĝusta ordo, en taŭgan pozicion:
 • Aranĝu la liton.
 • Mi aranĝis min komforte.
 • Ni aliaranĝu la ĉambron, ĉar tia aranĝo ne plaĉas al mi.
 • Vidu, kiel vi aspektas? Viaj vestoj estas malaranĝitaj!
 • Via hararanĝo estas tre bela.
 • Moroj kaj vivaranĝoj estas tute aliaj en tiu lando.
2. Prizorgi kaj kunmeti la detalojn de afero, por ke ĝi povu okazi kaj bone stati:
 • UEA aranĝas Universalan Kongreson.
 • Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.
 • Aranĝite, ordigite.
 • Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
 • Mi jam trovis kelkajn aranĝemajn helpantojn.
 • La cirkonstancoj aranĝiĝis feliĉe.

VICO ( turno, fila, hilera, cola )

1. Serio de objektoj aŭ estaĵoj, aranĝitaj en linio, unu apud aŭ post alia:
 • Mi sidis en la unua vico de seĝoj en teatro.
 • Ĉiuj dometoj troviĝis vice unuj post la aliaj.
 • Antaŭ la konkurado oni vicigis la konkurantojn.
 • Ĉi tiu preĝejo enviciĝas inter la plej grandaj konstruaĵoj de la mondo.
 • La ponteto estas tre malgranda, pro tio ni trapasis ĝin unuvice.
 • Ĉe la pordo de la kuracisto estis longa atendovico.
2. Longa serio da okazaĵoj aŭ momentoj, sin sekvantaj en la tempo:
 • Pasis vico da jaroj de nia lasta renkontiĝo.
3. En serio da alternaj movoj aŭ agoj, momento, en kiu ĉiu el ili plenumiĝas:
 • Nun estas via vico paroli.
 • Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
 • Li rakontis ĉion laŭvice.
 • La lasta teamano ekparolis siavice.

FIASKO ( fiasco)

Plena malsukceso:
 • Mi decidis ne fari tion, ĉar tio donus nur fiaskon.
 • Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
 • Post ankoraŭ unu fiaska eksperimento li decidis ne plu okupiĝi pri tio.
 • Nia aranĝo tute fiaskis.