domingo, 23 de octubre de 2011

INSPEKTI ( inspeccionar, controlar, revisar )

Kontroli laŭ ricevita komisio la funkciadon de io aŭ la agadon de iu: / Controlar según una comisión recibida, el funcionamiento de algo o la actuación de alguien.
  • Li atente inspektis la lernejon. / Él atentamente inspeccionó la escuela.
  • Al li estis komisiita la inspektado de laboristoj en tiu fabriko. / A él le fue comisionada la inspección de los trabajadores en esa fábrica.
  • Ŝi estis prenita sub la inspekton de tiu sinjorino./ Ella fue asignada a la control de esa señora.
  • Jen tiu inspektisto, al kiu estis komisiita ĉi tiu tasko. / He ahi a ese inspector al que le fuera encargada esta tarea.

TEKNIKO ( técnica )

Tuto de la metodoj kaj procedoj, uzataj por plenumi verkon aŭ produkti objekton: / El conjunto de los métodos y procedimientos, usados para completar una obra o producir un objeto.
  • Li lernas teknikon de la konstruado. / Él aprende la técnica de la construcción
  • Mi devas ellerni ĉiujn teknikajn terminojn. / Debo aprender todos los términos técnicos.
  • La teknikeco de liaj klarigoj tedis nin ĉiujn./  La tecnicismo de sus aclaraciones aburrieron a todos nosotros.
  • La patro legas ĵurnalon pri teknikologio. / El padre lee un diario sobre tecnología.
  • Mia frato interesiĝas pri elektrotekniko. / Mi hermano se interesa en la electrotécnica.
  • Sukceso de la spektaklo dependas ankaŭ de lum- kaj sonteknikistoj (fakuloj, kiuj zorgas pri la lum- kaj sonefektoj dum spektaklo). / El éxito del espectáculo depende de los técnicos de iluminación y sonidistas ( especialistas que se ocupan de los efectos de iluminación y sonido durante el espectáculo)