jueves, 15 de julio de 2010

BRODI ( bordar )

Ornami teksaĵon per fadenoj, variigante la desegnon per diversaj kudreroj / Adornar textiles con hilos, variando el diseño por medio de diversas costuras y puntos
 • Antaŭe homoj brodis monogramojn sur naztukoj. / Antiguamente los hombres bordaban monogramas sobre los pañuelos.
 • Unu el miaj ŝatokupoj estas brodado. / Uno de mis hobbies es el bordado.
 • En la muzeo ni vidis multajn belajn brodaĵojn. / En el museo vimos muchos bordados bellos.
 • En la vilaĝo loĝas kelkaj bonaj brodistinoj. / En la villa viven algunas buenas bordadoras.
 • Ekzistas kelkaj specoj de brodado: tajlobrodado, tamburbrodado kaj teksobrodado. / Hay algunas clases de bordados: bordado de sastre, bordado en tambor, y bordado de tejido.

PRESKRIBI ( prescribir, recetar, ordenar)

1. Formale kaj aŭtoritate ordoni / Fomal y con autoridad ordenar algo:
 • Leĝoj preskribas ne labori dum dimanĉoj. / Las leyes ordenan no trabajar durante los domingos.
 • Li ne obeis preskribojn de sia estro. / Él no obedeció las órdenes de su jefe.
2. Ordoni skribe / Ordenar por escrito:
 • La kuracisto preskribis al mi bonan medikamenton. / El médico me prescribió un buen medicamento.
 • Oni ne povas aĉeti ĉi tiun medikamenton sen preskribo. / No se puede comprar este medicamento sin receta.
 • La preskribitaj medikamentoj estis tre multekostaj. / Los medicamentos prescritos eran muy caros.

INDULGI ( ser indulgente, dignarse)

1. Ne severe trakti ies kulpon aŭ pekon, esti pardonema kontraŭ iu erarinta / Tratar no tan severamente la culpa de alguien o un pecado; estar dispuesto a perdonar a alguien que haya errado.
 • Indulgu mian kulpon, mi petas! / Perdona mi culpa, te pido!!
 • Vi ne meritis indulgon de ŝi./ No te mereces que ella sea indulgente contigo.
 • Li estas indulga pri mia perfido. / Él es indulgente sobre mi traición.
 • Mi estas indulgema - mi longe ne koleras. / Soy indulgente - no me encolerizo por mucho tiempo.
2. Milde agi kontraŭ iu, ne ofendi, montri konsideron al, domaĝi: / Actuar suavemente contra alguien, no ofender, mostrar consideración a, lamentar:
 • Li ĉiam indulgas min. / El siempre me perdona.
 • Infanoj devas montri indulgon al la maljunuloj. / Los niños deben mostar indulgencia hacia los ancianos.
 • Estu indulga al viaj infanoj. / Se indulgente con tus niños
 • Via sinteno estas senindulga. / Tu sentimiento no es indulgente.

RAJDI ( cabalgar, montar )

Iri sidante sur dorso de besto aŭ sur similforma veturilo ordinare kun selo / Ir sentado sobre el dorso de un animal o sobre un vehículo similar comúnmente con montura
 • Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo./ Cabalgar a caballo no se aprende sin caídas.
 • La knabino rajdadas sur la biciklo. / La muchacha montaba la bicicleta.
 • Longa rajdo lacigis min. / La larga cabalgada me cansó.
 • Tiun rajdan statuon mi vidis en la muzeo. / Esa estatua de montar la vi en el museo.
 • Malfeliĉo venas rajde, foriras piede. / La infelicidad viene cabalgado, y se va a pie.
 • Ne estas piediranto kolego al rajdanto. / No es quien anda a pie colega del cabalgante.