domingo, 3 de mayo de 2009

FRIPONO ( pillo, bribón, bellaco, granuja )

Tiu, kiu lerte trompas, ruze ŝtelas / aquél que inteligentemente engaña, astutamente roba
 • Friponoj ŝtelis de mi la ringon. / Uno pillos me robaron el anillo
 • Kia fripono, tia bastono. / De tal pillo, tal palo
 • Li ofte friponis en sia firmao. / Él amenudo era un pillo en su firma
 • Kiu estas kunfripono de tiu ĉi friponaĵo? / Quién es cómplice de esta bellaquería?
 • Ili mem trompas kaj prifriponas la popolon. / Ellos mismo engañan y hacen bellaquerías al pueblo
 • La friponeto ĉiam petolas. / El pilluelo siempre loquea

TROTI ( trotar )

1. Kuri en aparta maniero kun rapideco meza inter paŝado kaj galopo / correr en una manera especial con una velocidad intermedia entre caminar y galopar
 • Ĉevaloj trotis tra la herbejo. / Los caballos trotaron por la pradera
 • Ne juĝu la ĉevalon laŭ ĝia trotado. / No juzgues el caballo por su trote
 • La rajdanto trotigis la ĉevalon. / El cabalgante hizo trotar al caballo
2. Rapide marŝi per mallongaj paŝoj: / Caminar rápidamente con pasos cortos
 • Ŝi gaje trotis al la rendevuo kun sia koramiko. / Ella alegremente trotó al encuentro con su novio
 • La knabo piediris per la trotilo. / El muchacho caminó a pie por la trotadora