domingo, 7 de julio de 2013

RIFUZI (Rehusar; rechazar; [de] negar; negarse a)1. Ne voli akcepti ion donatan aŭ proponatan: /No querer aceptar algo donado o propuesto:
·   Mi rifuzis liajn florojn kaj donacojn. /Yo rechacé sus flores y regalos.
·   Unu fojon ŝi respondis rifuze kaj nun neniu ŝin invitas amuziĝi. /Una vez ella respondió negativamente, y ahora nadie la invita a divertirse.
·   Homoj ne povus tute rifuziĝi de la ideo de internacia lingvo. /La gente no podría rehusarse totalmente a la idea de una lengua internacional.
·   Neniu povas forrifuzi sian parencecon. /Nadie puede rechazar su parentesco.
2. Ne voli doni ion petitan: /No querer dar algo pedido:
·   Mi neniam rifuzis helpon al miaj amikoj. /Nunca he rehusado una ayuda a mis amigos.
·   Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas. /Una exigencia no pretende, un rechazo no ofende.
·   La gesto de la patrino estis rifuza kaj infano komprenis, ke bombonon li ne ricevos. /El gesto de la madre fue negativo, y el niño comprendió que no recibiría un bombón.
3. Ne voli fari ion: /No querer hacer algo:
·   La edzo rifuzis aŭskulti ŝin. /El marido se negó a escucharla.
·   Via rifuzo min tre malĝojigos. /Tu rechazo me entristecerá mucho.