domingo, 12 de julio de 2009

DISTINGI ( distinguir )

1. Rimarki diferencon inter objektoj, personoj aŭ ideoj/ marcar diferencia entre objetos, personas o ideas
 • Kiel mi povus distingi veron de malvero? / Cómo podría distinguir la verdad de la mentira?
 • La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas. / La muerte no distingue, alcanza a todos.
 • La diferenco inter ĝemeloj ofte estas apenaŭ distingebla. / La diferencia entre los gemelos a menudo es apenas distingible.
 • Nia hotelo oferas distingindajn servojn. / Nuestro hotel ofrece servicios distinguidos
 • Ili mortigis ĉiujn sendistinge. / Ellos asesinaron a todos sin distinción
2. Klare, precize, nete percepti/ Percibir clara, precisa y netamente
 • Pro la nebulo ni ne distingis la detalojn de la pejzaĝo./ Por la neblina no distinguimos los detalles del paisaje.
 • La domo nete distingiĝas sur la monto./ La casa se distingue netamente sobre el monte
3. Esti marko, karakterizaĵo, per kiu oni povas ne intermiksi aferojn/ Ser una marca, característica por la cual no se puede mesclar los asuntos
 • La beleco ŝin tre distingas. / La belleza la distingue a ella
 • Bunta felo estis ĝia ĝenerala distinga signo./ Un pellejo atractivo era su signo distintivo general.
 • Ŝiaj vestoj distingigis ŝin inter ĉiuj amikinoj. / Sus vestidos la distinguían entre todas su amigas
 • Klareco estas la distingilo de bona stilo. / La claridad es el instrumento distintivo de un buen estilo
 • La distingiĝa eco de Esperanto estas ĝia fleksebleco. / La cualidad distintiva de Esperanto es su flexibilidad

OSTAĜO ( rehen, secuestro)

Homo tenata mallibera, eventuale vivminacata, kontraŭ kio la kaptanto postulas propran sekurecon aŭ elaĉetan monon / hombre mantenido en detención, eventualmente amenazado de muerte, por quien el captor exige propia seguridad o rescate
 • Ni devas kolekti multe da mono, por ke la ostaĝoj ne estu mortigitaj. / Debemos recolectar mucho dinero para que los rehenes no sean asesinados
 • Li ostaĝis, sed sukcesis forkuri. / Estuvo secuestrado, pero logró escaparse.
 • La teroristoj ostaĝigis instruistinon kaj dudek lernantojn. / Los terroristas secuestraron a una profesora y 20 escolares.