lunes, 11 de agosto de 2008

SENTI (sentir )

1. Ricevi ian, precipe pertuŝan aŭ internan, sensaĵon, kiu aperas en nia konscio kun impreso de doloro aŭ plezuro:
 • Mi ne sentas malsaton.
 • Mi sentas min malsana.
 • De fremda dento ni doloron ne sentas.
 • Vidado kaj aŭdado ĉiam estis rigardataj de la homo kiel la plej gravaj sentaj kapabloj.
 • Salo estas tre sentebla - verŝajne estas tro multe da ĝi en la supo.
 • Mi estas tre tiklosentema.
2. Ricevi en la konscion impreson, kiun ni klasas kiel agrablan aŭ malagrablan:
 • Estas malfacile klarigi, kion mi sentas.
 • Kion koro sentas, lango prezentas.
 • Somero forpasis nesenteble.
 • Vi estas tute sensenta!
3. Havi konscion pri io, pri kio ni ne kapablas doni racian klarigon:
 • Mi sentas, ke ne devas tiel esti.
 • Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
 • Ni antaŭsentis, ke vi venos.
 • Malbona antaŭsento leviĝis en mi.

MIRI ( admirarse, asombrarse )

Senti impreson de surprizo pro io stranga, neatendita, nekutima, eksterordinara:
 • Mi miris pri kelkaj kutimoj de tiu lando.
 • Li estis mutigita de miro.
 • Mi mire rigardis la montojn.
 • Ĉi tiu konstruaĵo estas arkitektura miraĵo.
 • Ŝia konduto min mirigis.
 • Lia saniĝo estis miriga afero.
 • Ŝia malfermita buŝo montris miregon.
 • Lumturo de Aleksandrio estas unu el la sep mirindaĵoj de la mondo.
 • Esperanto estas mirinde facila por lerni.

TIMIDA ( tímido,a)

Facile perdanta la kapablon libere paroli, senĝene sinteni en societo:
 • Ŝi estis tre bona, sed timida knabino.
 • Li kisis ŝin timide kaj delikate.
 • La timideco povas facile fariĝi homevitemo.
 • Estu memfida kaj maltimida kaj ĉiuj admiros vin.

AGORDI ( ajustar, afinar, acordar, templar )

1. Starigi la ĝustan rilaton inter la sonoj de instrumento aŭ de pluraj instrumentoj de orkestro:

La violonisto agordis sian instrumenton.
Ĉiuj instrumentoj agordiĝis.
La piano estis misagorda, pro tio mi venigis la agordiston.

2. Alĝustigi cirkviton, por ke ĝi funkciu laŭ la dezirata frekvenco:

Li agordis la radioricevilon.
Ĝi estas tre facile agordebla.

3. Vibrigi la kordojn de ies animo en difinita maniero:

Kio agordis vin maljuste kontraŭ mi?
Vi estas ĉiam tre kritikeme agordita.
Lia animo agordiĝis pie.

4. Elekti konvenajn valorojn por la parametroj, kiuj difinas la funkciadon de komputila programo:

Mi agordis novan programon en mia komputilo.
Vi povos ajnmomente ŝanĝi la agordojn de la programo.