jueves, 31 de enero de 2008

FARBO ( colorante, colorete, pintura)

Miksaĵo de likvo (ordinare oleo) kaj pigmento, uzata por ŝmiri surfacon kaj ĝin kolorigi:
 • Ĉi tiu farbo jam estas tro malnova kaj ne taŭgas por farbado.
 • Ni aĉetis la domon kaj nun farbas ĝin.
 • Atentu! La benko estas farbita!
 • Ni ne bezonas farbistojn, ĉar ni mem povas farbi la barilon.
 • Mi bezonos du farbskatolojn por ĉi tiu pordo.
 • Infanoj desegnis per akvofarbo.

SONĜO (sueño)

Serio da bildoj kaj scenoj, aperantaj al dormanta persono:

 • Ĉi-nokte mi havis tre strangan sonĝon.
 • Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
 • Tio estis nur sonĝa fantomo.
 • Mi sonĝis kvazaŭ mi kuŝas apud la maro en bela insulo.
 • Ne esperite, ne sonĝite.
 • Subite ŝi vekiĝis pro la premsonĝo.

PROGNOZO ( pronóstico )

1. Konjekto pri okazontaĵo bazita sur difinitaj signoj:
 • Laŭ ĉiuj prognozoj la nombro de homoj en nia lando ne plu kreskos.
 • Laŭ la veterprognozo estos varme ĉi-semajne.
 • Oni prognozas ŝtormon por morgaŭ.
2. Antaŭkalkulo pri la fino aŭ evoluo de malsano:
 • Li ekaŭdis mortan prognozon.

TAŬZI (cribar, sacudir)

1. Malordigi, tirskuante aŭ ĉifante:
 • La vento taŭzis miajn harojn.
 • Mi devas ordigi miajn distaŭzitajn harojn.
2. Malmilde trakti per skuado aŭ tirado:
 • La policistoj taŭzis la kaptitan ŝteliston.
 • Li forkuris kun mieno, taŭzita de teruro.
 • Mi taŭzetis la infanon - tiel mi provis ridigi lin.
 • Ŝi ekridis kaj ŝiaj trajtoj taŭziĝis.

INTERVJUO ( entrevista)

Interparolo, kiun ĵurnalisto havas kun persono, plej ofte konata publike, por demandi lin/ŝin pri ties vivo, agoj aŭ opinioj kaj raporti en gazeto, radio aŭ alia informrimedo:
 • En nia sekva numero legu intervjuon kun la fama esperantistino Ana Pana.
 • Dum la pasinta jaro ŝi ofte aperis en la gazetoj intervjue kaj artikole.
 • Mi venis intervjui la stelulinon.
 • Iam li eĉ estis intervjuata televide.

BLINDA (ciego.a)

1. Senigita je vidkapablo:
 • La knabino estis blinda de naskiĝo.
 • Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
 • Mi blinde pafos, eble trafos.
 • Ne rigardu al la lumo - ĝi estas blindiga.
 • Blindulo kartojn ludi ne devas.
 • Longan tempon li ne sciis pri sia kolorblindeco (anomalio en la perceptado de koloroj).
2. Perdinta la kapablon ĝuste kaj kritike juĝi:
 • Blinda konfido kondukas al perfido.
 • Via blindeco ĝenas vin ekvidi liajn malbonajn ecojn!
 • Amo blindigis vin!
3. Tia, ke ĝi ne ebligas travidon:
 • Tiu ĉi vojo estas blinda (kondukanta nenien).

METODO (método)

Taŭga pripensita procedaro por plej bone atingi difinitan celon:
 • Mi instruas Esperanton per rekta metodo.
 • Ĉi tiu libro estas ampleksa, metoda kaj tre taŭga instruilo por instruistoj de Esperanto.
 • Ni ĉiuj okupiĝis pri dokumentado de la metodaro, necesa por instruado.
 • Li estas metodikisto - fakulo pri metodiko (scienco pri la didaktikaj metodoj).

POPULARA (popular)

1. Facile komprenebla de ne tre instruitaj homoj:
 • Estis facile lerni la lingvon per tiu populara lernolibro.
 • La verkisto zorgas pri la populareco de sia verko por ke ĝin komprenu eĉ simplaj homoj.
2. Konata, uzata de la popolo:
 • Tiu opinio estas tre populara en la publiko, sed bedaŭrinde ĝi estas erara.
 • Post iom da tempo lernu! populariĝis.
 • lernu! popularigas Esperanton.
 • Mi okupiĝas pri popularigado de nova kuracmetodo.
3. Amata, admirata de la popolo aŭ de aparta homgrupo:
 • Li estas tre populara aktoro.
 • Ŝi ĉiam estis nepopulara, sed ne malĝojis pro tio.

ATAKI (atacar)

1. Komenci batalon kontraŭ iu aŭ io:
 • Malamikoj atakas nian landon!
 • La lastan el amaso atakas la hundo.
 • Kredu min, ni sukcesos forpuŝi la atakantojn!
 • Ne iru al la arbaro, ĉar tie loĝas multaj atakemaj bestoj.
 • Rapidege kreskis la atakemo de la vento.
 • Nia kastelo estas neatakebla.
2. Per vortoj aŭ skriboj provi ĉesigi ies agadon aŭ ekziston:
 • Hodiaŭ mi atakis tiun taskon (ekpritraktis).
 • Hako post hako estas la plej efika atako.
 • La atakatoj tre bone scias, ke mi diras nur veron pri ili.
3. Ekkapti, komenci esti malutila por ies korpo aŭ spirito:
 • Atakis teruro, ektremis la kruro.
4. Kaŭzi difekton aŭ detruon de substanco:
 • Rusto atakas feron.