domingo, 6 de julio de 2008

KONKRETA ( concreto,a)

Esprimanta realaĵon; perceptebla per la sensoj:
 • Ĉu vi povas doni konkretan ekzemplon?
 • Kiel konkrete mi povas helpi al vi?
 • Iam tio ŝajnis revo, sed nun tio fariĝis konkretaĵo.
 • Mi ankoraŭ devas konkretigi mian ideon.
 • Esperantaj kunvenoj kaj kongresoj estas la plej klara konkretigo de Esperantismo.
 • Nia revo konkretiĝis en bela libro.
 • Viaj planoj estas tre malkonkretaj.

DISKUTI ( discutir)

1. Interparolante kun malsamopiniantoj, interŝanĝi argumentojn pri iu temo:
 • Mi ne volas pri tio plu diskuti.
 • Nia diskuto ne daŭris longe.
 • La demando estas diskutebla.
 • Tiu afero estas nediskutebla en nia lando.
2. Ekzameni per debato, esplorante la diversajn flankojn de demando:
 • Oni longe diskutis pri tiu propono.
 • Mi submetis la projekton al publika diskutado.
 • La demando estas diskutinda, mi pensas.
 • Ni pridiskutis la politikon de la partio.
 • La leĝo estis akceptita sendiskute.

KONSTRUI ( construir )

1. Starigi sur la tero masonaĵon aŭ ĉarpentaĵon:
 • Ni volas konstrui la domon.
 • Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
 • Nenia konstruo povas esti sen bruo.
 • La plejparto de la konstruaĵoj estis disfaligitaj tiutempe.
 • Ĉiuj konstruistoj rekonstruas al urbon post la tertremo.
 • Per saĝo konstruiĝas domo.
2. Aranĝi la partojn de tuto en bona ordo:
 • Vi tre sukcese konstruis la teatraĵon.
 • La viro estis bone konstruita.
3. Ellabori, produkti mekanikaĵon:
 • Kion vi konstruas?
 • La konstruado daŭros ankoraŭ kelkajn tagojn.
4. Organizi ion abstraktan laŭ difinita formo:
 • Ni provu konstrui pacon de la mondo.

PREĜI ( orar, rezar )

Turni sin al Dio aŭ al alia objekto de kulto por tiun honori, aŭ danki, aŭ peti de tiu favoraĵon:
 • Patrino preĝis pri sia infano, ke li restu viva.
 • Preĝu kore kaj laboru fervore.
 • Ŝi preĝadis ĉiuvespere.
 • Post la batalo preĝo ne helpas.
 • Mi esperas, ke Dio ekaŭdos mian preĝan peton.
 • Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
 • Malriĉa kiel muso preĝeja.
 • Post la tablopreĝo sekvis vespermanĝo.

FIRMA ( firme)

1. Ne aŭ nur malfacile cedanta sub pezo, premo, peno kaj simile:
 • Ĉi tiun muron ni ne povos rompi, ĉar ĝi estas firma.
 • Ili marŝis sur firmaĵo (firma grundo).
 • La betono ankoraŭ ne firmiĝis.
2. Tiel fiksita, ke ne eblas ŝanceliĝo:
 • Mi tenis ĝin per firma mano.
 • Li firme sidis en la selo.
 • Necesus ŝanĝi kelkajn seĝojn, ĉar ili estas iom malfirmaj.
3. Prezentanta senŝanĝemon, konstantecon:
 • Mia decido estas firma kaj vi neniel povas influi ĝin.
 • La firmeco de via karaktero estas samtempe avantaĝo kaj malavantaĝo.
 • Ni ŝatus firmigi niajn rilatojn.
 • Tiu okazo malfirmigis mian volon.