martes, 9 de junio de 2009

VENĜI (vengar)

1. Havigi al iu kompenson por suferita malbono, kies farinton oni punas per egalvalora puno: / dar a alguien compensación por un mal sufrido, cuyo autor se castiga con una pena similar.
  • Mi neniam venĝus alian homon - mi ne estas venĝema. / Nunca me vengaría de otro hombre, no soy vengador
  • Mi ne pardonos lin kaj faros venĝon. / No le perdonaré y me vengaré
  • Ŝi foriris kun venĝa rido. / Ella se fue con una sonrisa de venganza
  • Mi sentas, ke mi estos venĝita. / Siento que seré vengado.
2. Kompensi suferitan malbonon, punante la farinton per egalvalora puno: / Compensar por un mal sufrido, castigando al infractor con igual castigo: 
  • Mi venĝos al li la morton de miaj gepatroj! / Vengaré con él la muerte de mis padres
  • Tio estas mia venĝa bato al vi! / Este es mi golpe de venganza contigo
  • Li venĝas nur por satigi sian venĝemon. / él se venga solo para satisfacer su sed de venganza
3. Fari malbonon por kompensi suferitaĵon: / Hacer un mal para compensar un sufrimiento:
  • Li terure venĝis al mi / él se vengó terriblemente conmigo
  • Venĝado estas lia metio. / La venganza es su oficio
  • Ĉu vi vidis la filmon "Venĝanto"? / Viste el film "El Vengador"?

No hay comentarios.: