domingo, 27 de julio de 2008

PROFUNDA ( profundo,a)

1. Tia, ke ĝia fundo estas tre malproksima de la supraĵo, bordo, aperturo:
 • Ĉi tiu lago estas tre profunda.
 • Granda ŝipo bezonas profundon.
 • Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
 • Gardu vin kaj ne falu en profundegaĵon.
 • Donu al mi malprofundan teleron, mi petas.
2. Havanta ian difinitan dimension en tiu direkto:
 • La skatolo estis malgranda, profunda nur je 3 centimetroj.
3. Etendiĝanta malsupren, atingante ĝis tre malproksime de la supraĵo:
 • Estos malfacile elŝiri la arbon pro la profundaj radikoj.
 • Fiŝo granda naĝas profunde.
4. Atinganta la fundon de la aferoj:
 • Saĝo abunda, sed ne profunda.
 • Mi volas profundigi miajn sciojn pri medicino.
 • Li profundiĝis en siaj pensoj.
 • Ŝi tiel enprofundiĝis en la libron, ke eĉ ne rimarkis mian alvenon.

5. Metafore granda, forta:

Ĉie estis profunda mallumo.

No hay comentarios.: