viernes, 10 de septiembre de 2010

ĴURI ( jurar)

1. Preni Dion aŭ ion sanktan kiel atestanton/ Tomar a Dios o a algo santo como testigo
 • Mi ĵuras per la nomo de la patrino./ Juro por el nombre de mi madre
 • Ĵuri per la barbo de l' profeto./ Jurar por las barbas del profeta.
 • Ĵuri kaj reĵuri. / Jurar y rejurar.
 • Hodiaŭ oni atestas la ĵuradon de la novaj advokatoj./ Hoy se certifica el juramento de los nuevos abogados.
2. Atestante iun aŭ ion sanktan, promesi ion:/ Testificar por algo o alguien santo, prometer algo:
 • La geedzoj ĵuris fidelecon kaj amon ĝis la morto. / Los esposos juraron fidelidad y amor hasta la muerte.
 • Li ĵuradis, ke li ĉiam min amos. / Él juraba que él siempre me amará.
 • La ŝafo estas priĵurita al Dio. / El cordero fue consagrado a Dios.
3. Atestante iun aŭ ion sanktan, devontigi sin al ia ago:/ Testificar por algo o alguien, consagrarse a alguna acción o actividad
 • Li ĵuris, ke li ne plu drinkos. / Él juró que no se embriagará
 • Ni faris ĵuran interkonsenton. / Haremos un consentimiento jurado.
 • Ŝi ĵurigis min, sed ŝi mem ne ĵuris. / Ella ame juraba que ella misma no juró
4. Solene aserti, ke io estas vera: / Asegurar solemnemente que algo no es verdad
 • Pri nenio oni povas ĵuri./ Sobre nada se puede jurar.
 • Tro forta ĵuro - la afero ne pura. / Un juramento tan fuerte - el asunto no es puro.

No hay comentarios.: