sábado, 27 de abril de 2013

FIDI (Confiar [en], tener fe en, fiarse de)1. Esti certa pri la honesteco, kompetenteco de iu en aferoj, kiuj koncernas nian sorton, feliĉon, sekurecon ks: /Estar seguro de la honestidad, competencia de alguien en asuntos que conciernen a nuestra suerte, felicidad, seguridad, etc.:
·   Mi diris la sekreton al vi nur pro tio, ke mi fidas al vi. /Te conté el secreto sólo porque confío en ti.
·   Al amiko nova ne fidu sen provo. /En un nuevo amigo no confíes sin prueba.
·   Ĉe plej granda fido memoru pri perfido. /En la confianza más grande, recuerda sobre la perfidia.
·   Li estas fidinda amiko. /Él es un amigo fiable.
·   Ŝi malfidas la kuracistojn. /Ella no se fía de los médicos.
·   Lia memfido estas iom tro granda kaj nervozigas min. /Su confianza en sí mismo es algo demasiado grande, y me pone nervioso.
2. Kredi al la efiko, taŭgeco aŭ valoro de io, kiel al garantio kontraŭ danĝero, risko ks: /Creer en la eficacia, aptitud o valor de algo, como garantía contra un peligro, riesgo y similar:
·   Ŝi ne fidas la honestecon de sia edzo. /Ella no confía en la honestidad de su marido.
·   Ne fidu heredon, fidu posedon. /No tengas fe en un herencia, confía en una posesión.
·   Fidanta al vorto atendas ĝis morto. /Quien confía en la palabra, espera hasta la muerte.
·   La plano jam estas preta kaj fidebla. / El plan ya está listo y fiable.

No hay comentarios.: