sábado, 16 de febrero de 2013

MORO (Costumbre)

Ĝenerala vivmaniero kaj kutima konduto de iu homgrupo (popolo, gento, klaso kaj aliaj): /Modo general de vivir y conducta acostumbrada de algún grupo humano (pueblo, gente, clase y otros):
  • Geedziĝaj moroj en nia lando estas tre interesaj. /Las costumbres matrimoniales en nuestro país son muy interesantes.
  • Aliaj tempoj, aliaj moroj. /Otros tiempos, otras costumbres.
  • Leĝo malaperas, moro daŭras. /La ley desaparece, la costumbre perdura.
  • Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore. /Ama a tu mujer desde lo profundo del corazón, pero manténla bien acostumbrada.
  • Li estas severmora homo. /Él es un hombre de costumbres severas.
  • Moristo observas kaj priskribas la morojn tiaj, kiaj ili estas. /Un costumbrista observa y describe las costumbres como son.
  • Mi legis primoran romanon. /Leí una novela costumbrista.

No hay comentarios.: