miércoles, 13 de febrero de 2013

KATENO (Cadena)

1. Fortika ĉeno, uzata por ligi malliberulojn kaj malhelpi ilin forkuri: /Cadena recia, usada para amarrar reos e impedir su huida:
  • Ili vidis la malbonan homon en la katenoj. /Ellos vieron al hombre malo en las cadenas.
  • Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon. /O un cargo ministerial, o la cadena del condenado.
  • Ni alkatenis la hundon al la pordo. /Encadenamos al perro a la puerta.
  • La krimulo estis katenita per mankateno. /El criminal fue encadenado con esposas.
  • Li malkatenis la sklavon. /Él desencadenó al esclavo.
2. Tio, kio malhelpas agadi, forkuri ktp: /Aquello que impide actuar, huir, etc. :
  • Ni havas katenojn sur la piedoj (ni ne rajtas forlasi nian laboron). /Tenemos cadenas en los pies (no se nos permite abandonar nuestro trabajo)
  • Kiu donacon prenas, tiu sin katenas. /Quien toma un regalo, se encadena.
  • Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo. /Un casamiento demasiado rápido - encadenado para siempre.
  • Tio danĝere enkatenigas la lingvon! / ¡Eso encadena peligrosamente la lengua!

No hay comentarios.: