sábado, 16 de febrero de 2013

MALICA (Malvado, perverso; malicioso)

1. Konscie malbonfarema kontraŭ aliaj, deziranta malutilon kaj malfeliĉon al la aliaj: /Quien conscientemente actúa mal contra otros, deseando inutilizar o hacer infelices a los demás:
  • Ŝia koro estas malica. /El corazón de ella es perverso.
  • Li ĝojis pri mia malfeliĉo kaj ridis malice. /Él se alegraba de mi infelicidad y se reía maliciosamente.
  • Hej, maliceta infano, ĉesu mokpetoli! / ¡Ey, pequeño perverso, deja de burlarte!
  • Kiu intencas fari malbonon, tiun oni nomas maliculo. /A quien tiene la intención de hacer lo malo, se le llama malicioso.
2. Farata kun deziro malutili al iu, malfeliĉigi iun: /Hecho con el deseo de causar inutilidad a alguien, hacer que alguien se sienta infeliz:
  • Ni eksciis pri viaj malicaj intencoj. /Nosotro supimos de tus perversas intenciones.
  • Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon. /Quien tiene un propósito malicioso, a menudo pierde su propia piel.
  • Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj. /No existe juventud sin caprichos, ni vejez sin malicias.
  • Ĉiuj intrigoj kaj malicaĵoj estis forgesitaj. /Todas las intrigas y maldades fueron olvidadas.

No hay comentarios.: