lunes, 18 de febrero de 2013

VIRTO (Virtud)


1. Konstanta emo de la animo agi morale, fari la bonon kaj eviti la malbonon: /Constante deseo del ánimo para obrar moralmente, hacer el bien y evitar el mal:
·   Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro. /Mejor es la virtud sin oro, que el oro sin honor.
·   Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela. /Para una oreja virtuosa, una fea palabra no es peligrosa.
·   Provu ĉiam agi juste kaj virte. /Procura siempre actuar de modo justo y virtuoso.
·   Virtulo ne deturnas sin de sia virteco kaj ne faras malbonajn agojn. /El virtuoso no se aparta de su virtud, y no realiza malas acciones.
·   Mi ne volas, ke vi komuniku kun viaj malvirtaj amikoj. /No quiero que te comuniques con tus amigos viciosos.
2. Ĉiu el la apartaj bonaj inklinoj de la animo: /Cada una de las buenas inclinaciones particulares del alma:
·   Niaj virtoj estas nur plej ofte maskitaj malvirtoj. /Nuestras virtudes, con mayor frecuencia, sólo son vicios enmascarados.
·   Malriĉeco ne estas malvirto. /La pobreza no es un vicio.
·   La amikoj malvirtigos vian vojon. /Los amigos enviciarán tu camino.

No hay comentarios.: