jueves, 22 de noviembre de 2007

PREMI

1. Apliki forton sur objekton en kontakto, malvastigante la spacon okupatan de ĝi, aŭ puŝante ĝin ĝis senmoviĝo:
 • Ne premu ĉi tiun butonon!
 • Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
 • Mi elpremis sukon el la fruktoj.
 • Enpremi en la teron.
 • Ŝi trapremis terpomojn kaj faris kaĉon.
2. Fari tiun agon kiel esprimon de sento:
 • Li premis al mi la manon.
 • Ŝi etendis la manon por manpremo.
3. Ĝeni, suferigi, kvazaŭ per troa pezo:
 • La laboro min premas.
 • Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
 • Mi cedis al la insista premo de amikoj.
 • La koro premiĝas vidante tiun situacion.
4. Repuŝi per superaj rimedoj:
 • Ili premis la malamikojn.
 • Alpremi iun al muro.
5. Tirane, maljuste traktadi:
 • La malriĉuloj estas premataj en nia lando.
 • Li subpremis la homojn.

No hay comentarios.: