miércoles, 20 de agosto de 2008

REGISTRI (registrar, inscribir )

1. Fari metode kaj skribe elnombradon kompletan por eventuala referenco kaj uzado:
  • Oni venigis ĉiujn lernantojn por registri ilin.
  • Registrado de novaj abonantoj ne devus esti temporaba.
  • Ni estas enregistritaj laŭ niaj urboj.
2. Noti, en tiucela libro, faktojn aŭ dokumentojn laŭ difinita sistemo, por aŭtoritate aŭ oficiale atesti pri iliaj ekzisto kaj konsisto:
  • En laborejo oni registras nian eniron kaj eliron.
  • Mi sendis al vi registritan leteron.
  • Ŝi volis ekvidi registron de la naskiĝoj en nia urbo.
  • Ĉu vi registrigis la pakaĵojn en la stacidomo?
3. Skribe aŭ enmense noti, por rememorado:
  • Ĉi-jare ni povis registri la uzadon de Esperanto en multaj internaciaj kongresoj.
4. Aŭtomate prezenti la variojn de fenomeno:
  • Registru mian paroladon per sonregistrilo.
  • Mi volas konservi la registraĵon de via voĉo por postaj prelegoj.

No hay comentarios.: