domingo, 25 de enero de 2009

GUTI ( gotear)

1. Fali, flui en gutoj /Caer, fluir en gotas
 • Ŝi malsanas kaj el ŝia nazo ofte gutas sango. / Ella está enferma y de su nariz amenudo gotea sangre.
 • Sur lian nazeton falis malgranda guto de pluvo; pluvo ekgutis. / Sobre su narizita cayó una gota de lluvia; la lluvia comenzó a caer.
 • Sen gutetoj maro ne ekzistus; maro estas nur gutaro. / Sin gotitas un mar no existiría; un mar es solo un conjunto de gotas.
 • La vakso de kandeloj gutetis en la kandelingojn. /La cera de las velas goteaba en el candelabro.
 • Riparu la tegmenton, ĉar pluvo tragutas tra ĝi! / Repara el techo, porque la lluvia gotea através de él.
 • Gutigu la kuracilon kaj kalkulu dek gutojn. / Haz gotear el remedio y calcula diez gotas
 • Akvo ĉiam degutadis de tegmentoj post la ŝtormo. / El agua siempre gotea desde el techo después de la tormenta.
2. Lasi fali de si kvazaŭ en gutoj: / dejar caer desde si casi en gotas
 • Larmoj gutis de ŝiaj vangoj. / Lágrimas gotearon de sus mejillas
 • Forte pluvis kaj mi revenis hejmen kun gutantaj haroj. / Llovió fuertemente y volví a la casa con cabello goteando
 • Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue. / La felicidad viene a gotas, la infelicidad viene a ríos
 • Mi ĉiam trinkas vinon pogute. / Yo siempre bebo vino a gotas

No hay comentarios.: