jueves, 5 de febrero de 2009

SVINGI ( menear, balancear, mover)

1. Rapide kaj ripete moveti ion en aero tien kaj reen/ Rápida y repetidamente mover algo en el aire de aquí para allá
  • Estas interese rigardi, kiel birdoj svingas siajn flugilojn. /Es interesante ver como los pájaros menean sus alas
  • Li ekvidis min kaj eksvingis la manon por saluti min / El me vio y meneó la mano para saludarme
  • La svingoj de ŝiaj kruroj estis tro fortaj kaj fiŝoj fornaĝis. / El balanceo de sus piernas eran demasiado fuertes y los peces se alejaron nadando.
  • La patrino eksvingetis sian fingron por montri, ke li tion ne faru. / La madre comenzó a menear su dedo para mostrar que el no hiciera eso.
  • La bovo volis elsvingi sian nukon el la jugo. / El buey quería mover la nuca del yugo
2. Forte streĉi la muskolojn kaj subite ĵeti ion antaŭen/ Apretar fuertemente los músculos y de pronto lanzar algo hacia adelante
  • Li svingis la ŝtoneton kaj ĵetis ĝin en lagon. / Balanceó la piedrecita y la lanzó en el lago
  • Li kursvingiĝis (antaŭen-ĵetis sin por salti). / El se balanceó (saltando hacia adelante para saltar)
  • La glitkurantoj svingiĝadis sur la akvo. / Los esquiadores se balancearon sobre el agua
3. Ekmovi, ekimpulsi, instigi: / comenzar a mover, comenzar a impulsar, instigar
  • Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas. / La lengua nada alcanza, si la sabiduría no la mueve.
  • La svingpordo de la butiko subite malfermiĝis. / La puerta de balanceo de la farmacia de pronto se abrió.

No hay comentarios.: