viernes, 26 de junio de 2009

FRAPI (golpear, percutir, sorprender, chocar )

1. Ektuŝi per rapida movo de mano; bati / Tocar suavemente por un movimiento rápido de la mano; golpear :
 • Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas. / El sastre golpea la mesa, de inmediato una tijera suena.
 • Ne doloras frapo sur fremda kapo. / No duele el golpe en cabeza ajena.
 • Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan. / Hasta una pequeña gota, constantemente golpeando, perfora el monte de granito.
 • Kunfrapiĝo de tiuj aŭtoj estis terura! /
2. Bati produktante mallongan sonon / Golpear produciendo un sonido breve :
 • Kiu frapas, al tiu oni malfermas. / Al que golpea, a ese se le cierra.
 • Necesas malfermi la pordon - mi aŭdis frapojn. / Hay que abrir la puerta - oí unos golpes.
 • Ĉesu frapadi per la dentoj! / Deja de chocar los dientes!!!
 • Kie estas la frapilo de la pordo? / Dónde está el golpeador de la puerta?
 • Dancante ili laŭte piedfrapadis la plankon. / Bailando, ellos golpean fuertemente con los pies el suelo.
3. Atingi la sensojn per ia subita impreso / Alcanzar los sentidos por medio de una impresión súbita.
 • Ĉu tiu viro frapis vian atenton? / Acaso ese hombre llamó tu atención?
 • Ŝia robo estas okulfrapanta. / Su vestido es chocante a los ojos.

4. Atingi per malsano, malbonaĵo, vundo, morto:

Ŝi estis frapita de blindeco.
La artisto estis prifrapita (mokita per vundaj frapoj).
Li rapide saniĝis post sunfrapo.
Ŝi estis kolera kaj donis al li vangofrapojn.

No hay comentarios.: