miércoles, 7 de mayo de 2008

LEKI (lamer)

1. Ŝovi la langon sur ion:
  • La katino lekas sian felon.
  • Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
  • La katoj lektrinkas.
  • Mia filo tre ŝatas lekaĵojn (frandaĵojn sur stangeto destinitajn por lekado).
  • La fajro forlekis nian domon.
2. Humile, profitame flati:
  • Ili lekis lin, por ke li protektu ilin.
  • Oni lekas la manon, sed celas la panon.
3. Tre zorge doni la finan formon:
  • La pentristo tro lekis sian pentraĵon.
  • La versoj estas perfektaj post lekado.
Escrito con el Navegador Flock

No hay comentarios.: