miércoles, 7 de mayo de 2008

MIKSI ( mezclar, meterse, incluirse, enmiscuir )

1. Intermeti senorde diversajn objektojn aŭ substancojn, tiel ke iliaj eroj aŭ pecoj ne plu estas facile apartigeblaj: / Colocar desordenadamente diversos objetos o sustancias, de modo que sus partes no puedan facilmente separse
 • Li miksis la kartojn antaŭ la ludo./ El mezcló las cartas antes del juego
 • Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian./  Cuida tu oficio y no te mescles en otro.
 • Ne enmiksiĝu en la aferon! / No te enmiscuyas!  No te metas!
 • La afero fiaskos sen mia enmiksiĝo. / El asunto será un fracaso si no me meto.
 •  Tio estas senmiksa raso. / Eso es una raza mestiza
2. Prepari por uzado, enmetante, laŭ difinitaj proporcioj, diversajn substancojn egale diserigotajn: / Preparar para el uso, colocando, según proporciones definidas, diversas sustancias que se encontraban separadas:
 •  Miksu farunon kun lakto kaj ovoj. / Mezcla harina con leche y huevos.
 • Tiu ĉi salato estas miksaĵo de legomoj kaj fritita kokidaĵo. / Esta ensalada es una mezcla de legumbres y pollo frito.
 •  Oleo ne miksiĝas kun akvo./ El aceite no se mezcla con el agua.
 •  Ŝi donacis al mi miksilon por kokteloj. / Ella me regaló un mezclador para cocteles
 • Almiksu sukeron al la pasto./ Agrega azúcar a la pasta.
3. Kunigi intime en sia psiko du diversajn aferojn, sentojn kaj simile / Juntar intimamente en la sique dos asuntos o sentimientos  diversos, y otros similares
 •  Vi miksis ŝercon kun seriozaĵo. / Mezclarte broma con seriedad.
 •  Nia ĝojo estis miksita kun bedaŭro. / Nuestra alegría estuvo mezclada con tristeza.
4. Preni unu objekton por alia, ne kapabli ilin distingi: / Tomar un objeto por otro, sin poder distintiguirlos:
 • Mi verŝajne miksis la signifon de du vortoj. / Quizás mezclé el significado de dos palabras.
 •  Ili erare intermiksis du projektojn./ Ellos erróneamente confundieron dos proyectos.
Escrito con el Navegador Flock

No hay comentarios.: