domingo, 20 de julio de 2008

SPLITO ( férula, tablilla, astilla )

Maldika, ĝenerale akraranda aŭ pika peco de fendita aŭ rompita objekto:
  • Li dishakis lignan ŝtipon en splitojn.
  • Mi ekvidis spliteton en la haŭto de mia fingro.
  • Ĉi tiu vitro estas nesplitebla.
  • Ili decidis dissplitigi siajn fortojn.
  • Grandaj ondoj dissplitiĝis kontraŭ la rokoj.
  • Poste la lingvo forsplitiĝis en dialektojn.
  • Ĉi tiu speciala oleo helpos kontraŭ harsplitado.

No hay comentarios.: