domingo, 29 de marzo de 2009

PERFIDI ( traicionar)

1. Mallojale forlasi iun kiu estas en danĝero; mallojale endanĝerigi aŭ malservi la interesojn de iu persono aŭ de grupo, al kiu oni apartenas, por profito de alia malamika persono aŭ grupo / Deslealmente dejar a alguien que estña en peligro; deslealmente poner en peligro o desobeder a los intereses de alguna persona o grupo, al cual se pertenece, en beneficio de otro grupo o persona enemiga
  • Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas. / Un ladrón a otro ladrón no traiciona
  • Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas. / Se soporta la traición, pero se aborrece al traidor.
  • Ŝi estas perfida al sia estro. / Ella es traidora a su jefe
2. Mallojale trompi ies konfidon; mallojale ĉesi esti fidela al iu: / Deslealmente engañar la confianza de alguien; deslealmente cesar de ser fiel a alguien
  • Li perfidis sian edzinon. / El traicionó a su esposa
  • Ĉe plej granda fido memoru pri perfido. / En la más grande confianza, recuerda sobre la traición
  • Ĉiuj krom mi sciis pri la perfidaĵo de mia edzino. / Todos excepto yo, sabían de la traición de mi esposa
3. Malkaŝi, konatigi ion, kio devis resti sekreta: / Descubrir, hacer público algo, que debió permanecer secreto.
  • Vi perfidis mian sekreton! / Traicionaste mi secreto
  • Ne amikiĝu kun li, ĉar li estas perfidulo. / No te hagas amigo de él, porque es un traicionero

No hay comentarios.: