domingo, 5 de abril de 2009

ĈIKANI ( disputar, criticar, zaherir)

1. Intence fari al iu malpravajn ĝenojn, malagrablaĵojn, malhelpojn / Intencionalmente hacer algunas molestias injustas, desagradables, que no ayudan.
  • Mia najbaro ĉiam ĉikanas min. / Mi vecino siempre me critica
  • Min lacigis la senfinaj ĉikanoj de tiu fiulo. / Me cansan las críticas sin fin de ese tipo.
  • Neniu ŝatas ĉikanantojn. / A nadie le gustan los críticos
  • Bone eduku viajn infanojn por ke ili ne estu ĉikanemaj. / Educa bien a tus hijos para que ellos no sean criticones.
2. Tro subtile kritikaĉi, pedante disputadi: / Demasidado sutilmente criticar despectivamente, disputar pedantemente.
  • La advokato ĉikanis la evidentan akuzon. / El abogado criticó la evidente acusación.
  • Viaj ĉikanoj ne helpis, ĉar vi estis malprava. / Tus críticas no ayudaron, porque estabas equivocado.

No hay comentarios.: