sábado, 25 de julio de 2009

VINDI ( vendar, envolver, fajar bebés)

1. Ĉirkaŭvolvi suĉinfanon per tuko / Envolver a un bebe de pecho con un paño
  • Nuntempe oni jam ne vindas la bebojn. / Actualmente ya no se envuelven a los bebés
  • Kiam mi naskiĝis, oni vindis min per vindaĵoj (vindotuko). / Cuando nací, me fajaron con vendas.
  • Mi kuŝigis la bebon sur la vindotablon. / Acosté al bebé sobre la mesa de mudar
2. Ĉirkaŭvolvi korpoparton por kuraci, senmovigi, senfunkciigi aŭ protekti ĝin / Envolver una parte del cuerpo para curar, inmovilizar, dejar sin función o protegerla.
  • Ŝi vindis lian vunditan brakon. / Ella vendó su brazo herido
  • Mi ĉiam havas vindon por vundoj kun mi. / Siempre tengo un vendaje para heridas conmigo
3. Senmovige ĉirkaŭvolvi: / Envorver para inmovilizar
  • La mortinto estis vindita per morta tolaĵo. / El muerto fue envuelto por mortajas
  • Ŝia robo vindiĝis ĉirkaŭ ŝiaj belaj kruroj. / Su vestido se envolvió alrededor de sus bellas piernas
  • Ni sukcesis elvindiĝi el tiuj implikaĵoj. / Logramos zafarnos de tales implicaciones

No hay comentarios.: