viernes, 2 de diciembre de 2011

AVIDA (Ávido)

Fortege deziranta ricevi aŭ posedi ion: /Quien desea fuertemente recibir o poseer algo:

· Li estas avida je mono. /Él está ávido de dinero.

· Oni prenas avide, oni redonas malrapide. /Se coge ávidamente, se devuelve lentamente.

· Ju pli oni posedas, des pli oni avidas. /Cuanto más se posee, más se desea poseer.

· Se okulo ne vidas, koro ne avidas. /Si el ojo no ve, el corazón no siente avidez.

· Homo devas gardi sin kontraŭ avideco. /La persona debe cuidarse contra la avidez.

· Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas. /Da un dedo al ávido, él exigirá toda la mano.

No hay comentarios.: