miércoles, 21 de diciembre de 2011

DIBOĈI (Libertinar, escrapular, ser disoluto)

Malmodere manĝi, trinki kaj simile: /Comer, beber, etc, en forma inmoderada:
  • Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu. /Retocen, sean libertinos, pero después no culpen a la suerte.
  • La vento diboĉis (furiozis) sur la kampoj. /El viento, cual un libertino, descargó su furia sobre los campos.
  • Diboĉantaj gejunuloj ĝenis la najbarojn. /Disolutos jóvenes incomodan al vecindario.
  • Tie regis diboĉado kaj drinkado. /Allí rige el libertinaje y la bebida.
  • Ĉu vi ne intencas ŝanĝi vian diboĉan vivon? /¿Acaso no tratas de cambiar tu vida disoluta)
  • Mi ne volas, ke vi komuniku kun tiuj diboĉuloj, ĉar ili diboĉigas vin! /¡No quiero que te comuniques con esos crápulas, porque te harán un disoluto!
  • Li fordiboĉis / tradiboĉis ĉion ĝis la lasta ĉemizo. /Por su libertinaje, él perdió hasta la camisa.

No hay comentarios.: