martes, 7 de mayo de 2013

ENUI (Aburrirse) Malplezuri pro senintereso aŭ neokupiteco: /Desagradar por desinterés u ocio:
·   Mi neniam enuas kun miaj amikoj, ĉar ni ĉiam elpensas ion interesan por fari. /Nunca me aburro con mis amigos, porque siempre discurrimos algo interesante para hacer.
·   Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon. /Quien ama el disfrute, ame también el aburrimiento.
·   Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan. /La ciencia tiene una semilla aburridora, pero un fruto de buen goce.
·   Tiu sencela vagado enuigas nin. /Ese vagabundeo ocioso nos aburre.
·   Ĉiuj lecionoj estis enuigaj. / ¿Todas las lecciones fueron aburridoras?
·   Kio povus malenuigi vin? / ¿Qué podría entretenerte?

No hay comentarios.: