viernes, 26 de marzo de 2010

EKSPLODI ( explotar, explosar, estallar )

1. Forte kaj brue skui aeron pro subita plivolumeniĝo de gaso / Fuerte y ruidosamente golpear el aire a acausa de un súbito aumento de volumen de un gas
 • Nitroglicerino estas eksplodaĵo, kiu facile eksplodas./ Nitroglicerina es un explosivo que facilmente explosa.
 • Mi suferis pro eksplodo. /Sufrí por la explosión.
 • Tiu stultulo eksplodigis dinamiton! / Ese tonto hizo explosar dinamita!!
2. Brue diskrevi, pro granda interna premo de la gasoj. / Ruidosamente estallar por una gran presión interna de los gases.
 • Bombo eksplodis. / Una bomba estalló.
 • Multaj domoj ruiniĝis pro eksplodo de vulkano. / Muchas casas se arruinaron por la explosión del volcán
 • Gardu vin, tiu substanco estas eksplodpova! /Cuidate, esa sustancia tiene poder explosivo.
3. Subite kaj brue eksterigi fortan senton aŭ pasion, kiun oni ne povas plu deteni/ Súbita y ruidosamente externalizar un sentimiento o pasión fuerte que no se puede contener.
 • Mi baldaŭ eksplodos de kolero!/ Pronto explotaré de rabia!!!
 • Neniu povis trankviligi ŝian eksplodon de ĝojo. / Nadie pudo tranquilizar su explosión de alegría.
 • La karaktero de mia frato estas eksplodema. / El carácter de mi hermano es explosivo.
4. Subite kaj brue komenciĝi / Comenzar súbita y ruidosamente.
 • La ŝtormo eksplodis neatendite. / La tormenta estalló inesperadamente.
 • Denove mi aperis en eksploda situacio. / De nuevo aparecí en una situación explosiva.

No hay comentarios.: